Diagnostyka dla rolnictwa - precyzyjne badania oraz analizy

Badania fizykochemiczne wody z przeznaczeniem do nawadniania, fertygacji oraz irygacji

Analiza fizykochemiczna wody pozwala uzyskać nam niezbędne informacje na temat jej przydatności, które możemy wykorzystać w celach rolniczych oraz dobrać odpowiednie urządzenia, które pozwolą dostosować jakość wody do indywidualnych potrzeb klienta.

Laboratorium IAF oferuje badanie wody, które obejmuje podstawowe parametry:
– pH
– Przewodność elektryczna właściwa (PEW)
– Twardość ogólna
– Chlorki (Cl)
– Żelazo (Fe)
– Mangan (Mn)
– Miedź (Cu)
– Cynk (Zn)
– Bor (B)
– Wapń (Ca)
– Magnez (Mg)
– Sód (Na)
– HCO3
– N-NO3
– N- NH4
– P-PO4
– SO42-

Powyższe parametry są kluczowe przy wyborze odpowiedniego systemu nawodnieniowego, który jest nieodłącznym elementem upraw sadowniczych oraz jagodowych pozwalającym uzyskać nam zadowalający plon.

Większość uprawianych roślin jest wrażliwa na wysoką zawartość soli w glebie, zatem bardzo istotne jest zasolenie wody – poziom ten oznacza się za pomocą konduktometru, który określa przewodność elektryczną właściwą (PEW). Wysoka zawartość soli w wodzie  prowadzi do zwiększenia zasolenia gleby a w rezultacie może mieć niekorzystny wpływ na uprawy.

Niemniej istotna jest również analiza zawartości pierwiastków. Przykładem może być zbyt duża zawartość chlorków i sodu toksyczna dla korzeni oraz wodorotlenek żelaza wytrącający się na liściach i owocach. Chcąc uzyskać optymalne plony warto zatroszczyć się o odpowiednie nawodnienie gleby.

 

Zobacz również: Badania fizykochemiczne gleby