Badania zanieczyszczeń w żywności

Laboratorium Instytutu Agronomicznego Fertico dysponuje nowoczesnym, niezwykle czułym sprzętem laboratoryjnym oraz olbrzymią wiedzą specjalistyczną do niezawodnego wykrywania niepożądanych substancji, którymi są metale ciężkie w produktach spożywczych, glebie czy też wodzie.

Obecność metali ciężkich w żywności oraz w wodzie i glebie takich jak: ołów, rtęć, kadm, arsen wykazują silne działanie toksyczne na organizmy żywe oraz są istotnie szkodliwe dla środowiska. Metale ciężkie mogą kumulować się w ludzkich tkankach co jest powszechnym problemem i niebezpiecznym czynnikiem mającym wpływ na ludzkie zdrowie. Do najbardziej toksycznych pierwiastków zaliczamy:

  • Ołów, który ma negatywny wpływ na układ krążenia, układ nerwowy i pokarmowy. Zaburza on funkcjonowanie nerek oraz wątroby, spowalnia rozwój umysłowy u dzieci, kumuluje się przede wszystkim w kościach i mózgu. Kumulując się w organizmie może doprowadzić do rozwoju w wyniku uszkodzenia szpiku anemii hemolitycznej, następuje bowiem blokada systemu hemoglobiny. Ołów przyczynia się on także do nudności. W przypadku spożycia zbyt dużej ilości tego metalu ciężkiego istnieje ryzyko wystąpienia tzw. ołowicy – czyli zatrucia ołowiem wywołującym min. bóle głowy, ogólne osłabienie organizmu, niestrawności a w postaci przewlekłej nawet wspomnianą anemię. Wspomniany metal ciężki gromadzi się w organizmie już od życia płodowego odkładając się m.in. w ośrodkowym układzie nerwowym, doprowadzając do niedorozwoju mózgowego.
  • Rtęć bardzo toksycznie wpływa na organizm i może być powodem zatruć. Pierwiastek ten kumuluje się głównie w mózgu i nerkach. Zatrucie rtęcią wywołuje szereg objawów, które bardzo często przypominają inne jednostki chorobowe – objawia się między innymi bólami głowy, arytmią serca, nadmierną potliwością, zaburzeniami widzenia, depresją, kłopotami z pamięcią, zapaleniem dziąseł, czy też plagą naszych czasów – bezpłodnością. W związku z tym, że rtęć kumuluje się w mózgu, jego nadmiar może prowadzić do poważnych zaburzeń neurologicznych, między innymi do rozwoju choroby Alzheimera. W przypadku spożycia zbyt dużej ilości tego metalu ciężkiego mówimy o rtęcicy – zatruciem rtęcią.
  • Kadm również może prowadzić do przewlekłego zatrucia. Może ono prowadzić do rozwoju anemii, zapalenia stawów i osteoporozy. Toksyczny wpływ tego pierwiastka na organizm przejawia się między innymi wypadaniem włosów, utratą zdolności odczuwania zapachu i smaku oraz słabym apetytem. Jest bardzo toksyczny i rakotwórczy, powoduje odwapnienie i deformację kości, zanik mięśni i węchu, impotencję, nadciśnienie i nowotwory.
  • Arsen kumuluje się w całym organizmie i może doprowadzić do uszkodzenia układu odpornościowego. Pierwiastek ten może również przyczyniać się do rozwoju chorób nowotworowych i problemów z oddychaniem. Wchłanianie wziewne i doustne powoduje liczne reakcje organizmu m.in.: kaszel, bóle, utrata przytomności, wymioty oraz wstrząs mogący doprowadzić do zgonu.

Ważnym działaniem jest stała kontrola zawartości dopuszczalnych poziomów  zanieczyszczeń w produktach poprzez regularne wykonywanie badań laboratoryjnych wykazujących obecność oraz poziom stężeń metali ciężkich w żywności tj.: Hg(rtęć), Cd(kadm), Pb(ołów), As(arsen), zgodnie z obowiązującymi normami. Ponieważ obowiązują wyznaczone i regulowane prawnie ścisłe wartości graniczne, których przestrzeganie musi być nadzorowane poprzez regularne badania (ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.; ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1006 z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r.)

Metale ciężkie zawarte w żywności oraz wodzie i glebie powyżej wartości naturalnych są uznawane za zanieczyszczenie mogące stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. Laboratorium Instytutu Agronomicznego Fertico  oferuje możliwość detekcji obecności arsenu, kadmu, ołowiu, rtęci i innych metali ciężkich, przy użyciu metody ICP/MS, co umożliwia i gwarantuje bardzo wysoką czułości i niskie  granice wykrywalności.

Największą możliwość akumulowania metali ciężkich mają warzywa m.in.: sałata, kapusta, buraki, marchew, szpinak, pietruszka, ziemniaki. Zdecydowanie bardziej bezpieczne są pomidory, ogórki, warzywa strączkowe i dyniowate oraz owoce. Zanieczyszczone mogą również być ziarna zbóż a więc mąka i przetwory zbożowe.
Owoce, w odróżnieniu do warzyw, kumulują znacznie mniejsze ilości pierwiastków toksycznych. Wśród owoców szczególnie negatywnie wyróżniają się truskawki. Ważna jest odpowiednia, stała kontrola, która pozwala na działania zgodnie z równoważonym rozwojem w trosce o produkcję zdrowej żywności jak również poprawę stanu środowiska ograniczając jego degradację.

Laboratorium IAF oferuje badania metali ciężkich w:

  • żywności
  • płodach rolnych
  • glebie
  • wodzie

Zachęcamy do zainteresowania się tym jakże istotnym tematem analiz mającym na celu nasze zdrowie oraz dobre samopoczucie.