UPRAWNIENIA

 

Uprawnienia placówki badawczej Fertico do prowadzenia badań rejestracyjnych pestycydów

GEP: Placówka Badawcza Fertico Sp. z o. o. jest jednostką organizacyjną spełniającą warunki organizacyjno-techniczne, zwane „Zasadami Dobrej Praktyki Doświadczalnej”, zapewniające prawidłowe przeprowadzanie badań skuteczności działania środków ochrony roślin. Jesteśmy upoważnieni do przeprowadzania badań w uprawach sadowniczych, rolniczych, warzywniczych polowych i szklarniowych oraz w pomieszczeniach magazynowych.

 

Posiadamy upoważnienie Głównego Inspektora Ochrony roślin i Nasiennictwa do prowadzenia badań skuteczności działania środków ochrony roślin z grupy:

  • akarycydów
  • bakteriocydów
  • fungicydów
  • herbicydów
  • insektycydów
  • moluskocydów
  • regulatorów wzrostu
  • repelentów
  • semizwiązków

 

Rezultaty naszej pracy mogą być wykorzystane w celu rejestracji  środków ochrony roślin w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.