Diagnostyka dla rolnictwa - precyzyjne badania oraz analizy

Formularze zleceń

Formularz zlecenia badania - gleba (metoda ogrodnicza)

Pobierz

Formularz zlecenia badania - gleba (metoda rolnicza MEHLICH3)

Pobierz

Formularz zlecenia badania - metale ciężkie w glebie

Pobierz

Formularz zlecenia badania - materiał roślinny (liście)

Pobierz

Formularz zlecenia badania - diagnostyka chorób roślin

Pobierz

Formularz zlecenia badania - woda do celów nawadniania/do spożycia

Pobierz

Formularz zlecenia badania - analiza pozostałości pestycydów

Pobierz

Formularz zlecenia badania - żywność (świeże owoce, warzywa, soki owocowo-warzywne, przetwory owocowo-warzywne, nektary)

Pobierz

Formularz zlecenia badania - metale ciężkie w żywności (owoce, warzywa)

Pobierz

Formularz zlecenia badania - mikrobiologia

Pobierz