Diagnostyka dla rolnictwa - precyzyjne badania oraz analizy

AKREDYTACJA I CERTYFIKATY

AKREDYTACJA PCA LABORATORIUM BADAWCZEGO

W kwietniu 2020 r. Laboratorium Instytutu Agronomicznego Fertico Sp. z o.o. uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Nadany certyfikat akredytacji potwierdza kompetencje laboratorium w zakresie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025. Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Nr AB 1748.

Zakres akredytacji AB 1748

Certyfikat PCA

 

ZATWIERDZENIE PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W GRÓJCU

 W kwietniu 2021 roku Laboratorium Instytutu Agronomicznego Fertico Sp. z o.o. uzyskało zatwierdzenie PPIS uprawniające do prowadzenia badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie badań mikrobiologicznych, fizycznych i chemicznych.
Szczegółowy zakres badań określony jest w Decyzji KN.9027.2.5.2021.

Decyzja PPIS

 

CERTYFIKAT DOBREJ PRAKTYKI LABORATORYJNEJ

Laboratorium Instytutu Agronomicznego Fertico Sp. z o.o. oraz Placówka Badawcza Fertico Sp. z o.o. od 14 października 2019 r. posiadają certyfikat zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w zakresie badań pozostałości (część analityczna oraz polowa). Dzięki temu placówka i laboratorium jako certyfikowana jednostka badawcza jest uprawniona do przeprowadzania wymaganych prawem badań polowych oraz analitycznych pozostałości środków ochrony roślin do celów rejestracji środków ochrony roślin.

Certyfikat DPL