Diagnostyka dla rolnictwa - precyzyjne badania oraz analizy

Badania fizykochemiczne tkanek roślinnych: owoców, liści, kwiatów

Pozwoli dokładnie sprawdzić, jakich składników pokarmowych roślinom brakuje, a których nie musimy im już dostarczać, dzięki czemu zarówno nie grozi nam dostarczenie zbyt dużej ilości składników, jak i narażenie się na niepotrzebne wydatki. Pakiet podstawowy analizy liści obejmuje oznaczenie makroelementów (P, K, Mg, Ca, S, Na), mikroelementów (Cu, Fe, Mn, Zn, Mo, Ti, Na, B), oznaczenie azotu ogólnego Klejdahla. Na podstawie liczb granicznych sporządzane są zalecenia nawozowe.