Diagnostyka dla rolnictwa - precyzyjne badania oraz analizy

Badania fizykochemiczne gleby

Analiza gleby jest bardzo istotna dzięki niej wiemy w jakiej kondycji jest ziemia, która jest buforem pochłaniającym składniki pokarmowe, co umożliwia zaplanowanie właściwego programu nawożenia i uzyskanie założonych plonów.

Głównym czynnikiem decydującym o wysokości i jakości uzyskiwanych plonów wpływających na ekonomię gospodarstwa jest żyzność gleby- elementy składniowe to struktura, odczyn, zawartość materii organicznej oraz zasobność w mikro- i makroskładniki.

W celu poznania ilości poszczególnych elementów konieczne jest wykonanie analizy chemicznej, która pozwala uzyskać informacje o zasobności gleby w przyswajalne dla roślin składniki. W naszym specjalistycznym laboratorium wyposażonym w zaawansowany technologicznie, innowacyjny sprzęt, który pozwala uzyskać wiarygodne wyniki badań gleby, można wykonać jedną z najczęściej wykorzystywanych metod – metodę ogrodniczą, stosowaną pod uprawy roślin jagodowych, sadowniczych, warzyw oraz pod uprawę roślin rolniczych. Charakteryzuje się ona badaniami zawartości potasu, fosforu, magnezu oraz pH w KCL, których zawartość podaje się w mg/l gleby – wykorzystywanych pod uprawy sadownicze, warzywnicze i ogrodnicze. Jak również zawartość mikroskładników wpływających między innymi na uprawy rolnicze. W analizie gleb oraz podłoży ogrodniczych określa się również zasolenie podawane w gramach NaCl/l gleby. Na podstawie wykorzystanej metody w krótkim czasie uzyskujemy wyniki, które odzwierciedlają rzeczywiste wartości znajdujące się w glebie, będące niezastąpionym źródłem pokarmowym dla roślin.

Często rośliny nawożone są w sposób nieodpowiedni. Jak wiadomo zbyt małe dawki nawozu powodują słabszy wzrost roślin wpływając na obniżenie plonów a w najgorszym przypadku mogą doprowadzić do degradacji gleb. Z kolei przenawożenie może zablokować dostępność niektórych pierwiastków co w efekcie prowadzi do spadku jakości i ilości plonów.

Racjonalne i zrównoważone nawożenie decyduje o jakości i przydatności gleby do produkcji. Dlatego tak ważna jest dbałość o zasobność gleby w składniki niezbędne do uzyskania zadowalających plonów.