Badania gleby rolniczej

Akredytowane badania gleby metodą rolniczą (Mehlich 3)

Instytut Agronomiczny Fertico jest liderem w zakresie kompleksowych badań gleby. Analizy wykonywane są zarówno metodą ogrodniczą (uniwersalną wg Nowosielskiego), jak również metodą rolniczą (Mehlich 3). Obydwie metody zapewniają wiarygodne oraz precyzyjne wyniki badań.

Jako partner handlowy wychodzimy również naprzeciw potrzebom rolników, dlatego do oferty zostały wprowadzone akredytowane badania gleby metodą rolniczą które pozwalają na otrzymanie dodatkowych środków finansowych w celach rozwoju gospodarstw rolnych.

Wykonanie akredytowanych badań gleby metodą rolniczą jest jednym z warunków otrzymania dodatkowych form płatności związanych z rolnictwem zrównoważonym m.in. z Ekoschematami, w tym rolnictwem węglowym oraz wielu innych dofinansowań proponowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (np. Młody Rolnik, Restrukturyzacja Małych Gospodarstw).

Analiza gleby metodą rolniczą w Laboratorium Instytutu Agronomicznego Fertico wykorzystywana jest także we współpracy z firmami, które skanują oraz mapują glebę. Stosowanie właśnie tej metody zasadne jest również w celu prowadzenia monitoringu gleb rolniczych.

Kto powinien wybrać badania gleby metodą rolniczą?

Badania gleby metodą rolniczą kierowane są głównie do producentów upraw rolniczych, właścicieli gospodarstw rolniczych oraz osób ubiegających się o dofinansowania z tytułu stosowania dobrych praktyk związanych z Ekoschematami, w tym Rolnictwa Węglowego. Analiza metodą Mehlich 3 wykonywana jest z gleby suchej, z wyjątkiem zawartości azotu mineralnego. W tej metodzie jednocześnie oznaczane są dostępne składniki pokarmowe dla roślin (makro i mikroelementy).

Korzyści wynikające z analizy gleby metodą rolniczą?

 • Wiarygodne oraz dokładne wyniki badań w krótkim czasie- 5 dni roboczych
 • Informacje o zasobności gleby, które umożliwiają zastosowanie nawozów trafnie oraz efektywnie
 • Informacje potrzebne do przygotowania programu nawożenia, czy też planu nawożenia
 • Określenie potrzeby wapnowania gleby
 • Możliwość otrzymania dofinansowania w ramach prowadzonych programów wsparcia rolnictwa
 • Możliwość certyfikacji gospodarstw rolnych

 

Dostępne pakiety badań gleby metodą rolniczą (Mehlich 3):

      Pakiet SMART                                       Czas realizacji: 5 dni

 • pH w KCl
 • Zawartość pierwiastków (forma przyswajalna): Fosfor, Potas, Magnez

 

         Pakiet BASIC                                       Czas realizacji: 5 dni

 • pH w KCl
 • Zawartość pierwiastków (forma przyswajalna): Fosfor, Potas, Magnez, Wapń
 • Kategoria agronomiczna gleby

 

      Pakiet CLASSIC                                  Czas realizacji: 5 dni

 • pH w KCl
 • Zawartość makroelementów (forma przyswajalna): Wapń, Potas, Magnez, Sód, Fosfor, Siarka
 • Zawartość mikroelementów ( forma przyswajalna): Miedź, Żelazo, Cynk, Molibden, Mangan, Glin, Bor

 

Pakiet MEDIUM                          Czas realizacji: 5-7 dni

 • pH w KCl
 • Zawartość makroelementów (forma przyswajalna): Wapń, Potas, Magnez, Sód, Fosfor, Siarka
 • Zawartość mikroelementów ( forma przyswajalna): Miedź, Żelazo, Cynk, Molibden, Mangan, Glin, Bor
 • Materia organiczna
 • Zawartość azotu mineralnego (met. ogrodnicza)
 • Zawartość azotu azotanowego
 • Zawartość azotu amonowego

 

Pakiet COMFORT                  Czas realizacji: 5-7 dni

 • pH w KCl
 • Zawartość makroelementów (forma przyswajalna): Wapń, Potas, Magnez, Sód, Fosfor, Siarka
 • Zawartość mikroelementów ( forma przyswajalna): Miedź, Żelazo, Cynk, Molibden, Mangan, Glin, Bor
 • Materia organiczna
 • Zawartość azotu mineralnego (met. ogrodnicza)
 • Zawartość azotu azotanowego
 • Zawartość azotu amonowego
 • Kategoria agronomiczna gleby
 • Zalecenia nawozowe

 

Pakiet AZOTY                               Czas realizacji: 5-7 dni

 • pH w H2O
 • Zawartość azotu mineralnego (met. ogrodnicza)
 • Zawartość azotu azotanowego
 • Zawartość azotu amonowego

 

Pakiet MAXIMUM          Czas realizacji: 7-10 dni

 • pH w KCl
 • Zawartość makroelementów (forma przyswajalna): Wapń, Potas, Magnez, Sód, Fosfor, Siarka
 • Zawartość mikroelementów ( forma przyswajalna): Miedź, Żelazo, Cynk, Molibden, Mangan, Glin, Bor
 • Materia organiczna
 • Zasolenie
 • Zawartość azotu mineralnego (met. ogrodnicza)
 • Zawartość azotu azotanowego
 • Zawartość azotu amonowego
 • Suma kationów zasadowych
 • Całkowita pojemność wymiany kationów (pojemność sorpcyjna)
 • kwasowość hydrolityczna

*Interpretacja wyników- wycena indywidualna

 

Jeśli nie wiesz jak poprawnie pobrać próbkę gleby, skorzystaj z naszej instrukcji – Instrukcje poboru

Zapraszamy do współpracy!