Badania gleby ogrodniczej

Analiza gleby jest bardzo istotna dzięki niej wiemy w jakiej kondycji jest ziemia, która jest buforem pochłaniającym składniki pokarmowe, co umożliwia zaplanowanie właściwego programu nawożenia i uzyskanie założonych plonów. Głównym czynnikiem decydującym o wysokości i jakości uzyskiwanych plonów wpływających na ekonomię gospodarstwa jest żyzność gleby- elementy składniowe to struktura, odczyn, zawartość materii organicznej oraz zasobność w mikro- i makroskładniki.

W naszym laboratorium wyposażonym w innowacyjny sprzęt, który pozwala uzyskać wiarygodne wyniki badań gleby, można wykonać jedną z najczęściej wykorzystywanych metod -metodę ogrodniczą. Badania gleby tą metodą pozwalają na oszacowanie niedoboru lub nadmiaru danego składnika i obliczenie dawki nawozu optymalnej dla gatunku gleby oraz rośliny. Charakteryzuje się ona badaniami zawartości potasu, fosforu, magnezu oraz pH w KCL, których zawartość podaje się w mg/l gleby – wykorzystywanych pod uprawy sadownicze, warzywnicze i ogrodnicze. Jak również zawartość mikroskładników wpływających między innymi na uprawy rolnicze. W analizie gleb oraz podłoży ogrodniczych określa się również zasolenie podawane w gramach NaCl/l gleby. Na podstawie wykorzystanej metody uzyskujemy wyniki, które odzwierciedlają rzeczywiste wartości znajdujące się w glebie.

 

Dlaczego warto wykonać analizę gleby?

Żyzność gleby to jeden z podstawowych czynników, decydujących o wysokości uzyskiwanych plonów. Podstawowe elementy takie jak:  struktura, zawartość materii organicznej, odczyn gleby czy zasobność w makro- i mikroelementy wpływają na ekonomię gospodarstwa w postaci ilości i jakości uzyskiwanego plonu. W celu poznania ilości poszczególnych elementów w glebie należy wykonać jej analizę chemiczną. Oddając próbki glebowe do badania otrzymujemy wyniki, dzięki którym jesteśmy w stanie podjąć odpowiednie działania związane z zabiegami agrotechnicznymi m.in. nawożenie czy też wapnowanie gleby.

Często rośliny nawożone są w sposób nieodpowiedni. Jak wiadomo zbyt małe dawki nawozu powodują słabszy wzrost roślin wpływając na obniżenie plonów a w najgorszym przypadku mogą doprowadzić do degradacji gleb. Z kolei przenawożenie może zablokować dostępność niektórych pierwiastków co w efekcie prowadzi do spadku jakości i ilości plonów.  Racjonalne i zrównoważone nawożenie decyduje o jakości i przydatności gleby do produkcji. Dlatego tak ważna jest dbałość o zasobność gleby w składniki niezbędne do uzyskania zadowalających plonów.

 

Badanie gleby – pakiet podstawowy sadowniczy
Rekomendowany jest przede wszystkim dla upraw warzywniczych. W przypadku tych upraw analiza gleby powinna określać zasobność w przyswajalne formy makroelementów (t.j. potas, fosfor, magnez, wapń, siarka, sód), mikroelementów (t.j. bor, miedź, cynk, żelazo, mangan) oraz odczynu gleby (pH).
pH w KCl
EC
Zasolenie
Substancja organiczna
Makroelementy (P, K, Mg, Ca, S, Na)
Mikroelementy (Cu, Fe, Mn, Zn, Mo, Ti)
Bor (B)
+ Zalecenia nawozowe
Badania gleby – pakiet pełny 
Dedykowany jest m.in. pod nowe nasadzenia jak również pod wszystkie uprawy które wymagają dokładniejszego sprawdzenia, gdyż obejmuje szeroki zakres parametrów, które dostarczają niezbędnych informacji dotyczących gruntów na których planowane są np. wyżej wspomniane nowe nasadzenia. Analiza gleby pozwala określić zasobność gleby w makro- oraz mikroelementy, jak również określa odczyn gleby (pH), próchnicę czy zasolenie. Wyniki analiz gleby pozwalają doradcy sporządzić fachowe zalecenia nawozowe, dzięki którym można uzyskać zadowalający plon.
pH w KCl
EC
Zasolenie
Substancja organiczna
Makroelementy (P, K, Mg, Ca, S, Na) Mikroelementy (Cu, Fe, Mn, Zn, Mo, Ti) Bor (B) Azot mineralny (N-NO3, N-NH4)
Azot ogólny Kjeldahla
+ Zalecenia nawozowe

Badania gleby – pakiet gleba sadownicza

Pozwala na uzyskanie niezbędnych informacji gospodarstwom, w których główny plon uzyskuje się z upraw sadowniczych (jabłonie, czereśnie, wiśnie, śliwy, grusze). Systematyczne zlecanie analiz gleb pod kątem makroelementów oraz odczynu gleby, pozwala zachować właściwe nawożenie decydujące o jakości i możliwościach plonotwórczych sadów.
pH w H2O
EC
Makroelementy (P, K, Mg, Ca, S)
+ Zalecenia nawozowe
Badanie gleby – pakiet gleba ogrodnicza
Dedykowany jest dla upraw jagodowych. Pozwala określić odczyn gleby, zasolenie, mikro-oraz makroelementy a także azot, parametry te mają ogromny wpływ na prawidłowy wzrost plantacji, którą bardzo łatwo przenawozić. Uzyskane wyniki analizy zinterpretowane przez doradcę, pozwalają zastosować racjonalne nawożenie.
pH w H2O
EC
Zasolenie
Makroelementy (P, K, Mg, Ca, S, Na) Mikroelementy (Cu, Fe, Mn, Zn, Mo, Ti) Azot mineralny (N-NO3, N-NH4)
+ Zalecenia nawozowe
Badanie gleby – pakiet gleba ogrodnicza podstawowa „SAD”
pH w H2O
EC
Zasolenie
Makroelementy (P, K, Mg, Ca, S, Na)
+ Zalecenia nawozowe

 

Laboratorium Instytutu Agronomicznego Fertico wykonuje badania gleby oraz realizuje akredytowane pobory próbek do badań. Gwarantem wysokiej jakości badań są pozytywne wyniki krajowych i międzynarodowych badań biegłości oraz badań międzylaboratoryjnych.

 

Kiedy wykonać badanie gleby ?

Jesień lub wczesna wiosna, to najlepszy i zalecany czas wykonania badania analizy gleby. W tym czasie zaleca się pobranie próbek gleby według przyjętych instrukcji. Te terminy w przypadku upraw rolniczych są dość ważne ze względu na czas zbiorów jak i też czas przygotowania pół pod kolejne zasiewy. Najważniejszą rolę odgrywa niewątpliwie zawartość azotu w glebie, makroelement ten niewątpliwie ma największy wpływ na plonowanie roślin. Azot jest składnikiem, który stosunkowo szybko ulega stratom, badanie gleby, jeśli to możliwe, zaleca się aby było wykonane  wiosną, tuż po ruszeniu wegetacji.  Aby uzyskać wiarygodne wyniki adekwatne do stanu i zasobności gleby należy postępować według opracowanych instrukcji dotyczących pobierania próbek gleby jak i też wytycznych laboratoriów.

 

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi materiałami, dotyczącymi tego jak prawidłowo pobrać próbkę gleby do analizy: