Laboratorium Instytutu Agronomicznego Fertico

Bezkonkurencyjna jakość i wiarygodność.

Instytut Agronomiczny Fertico działa od 2007 roku i jest polskim liderem w zakresie kompleksowych badań środków chemicznych dla rolnictwa, monitoringu agrofagów oraz oferuje analizy gleby, analizy wody i materiału roślinnego. Dzięki długoletniemu doświadczeniu i nowoczesnym technologiom oferujemy naszym klientom badaniom o najwyższym poziomie jakości.

Posiadamy certyfikaty GEP i GLP oraz upoważnienie GIORIN do prowadzenia badań skuteczności środków ochrony roślin oraz wykonywania badań pozostałości środków ochrony.

NASZE TECHNOLOGIE

Analiza mikrobiologiczna

Analiza mikrobiologiczna

Identyfikacja chorób roślin. Diagnostyka podłoży i wody na obecność patogenów. Badanie wyrobów konsumpcyjnych.
Analiza molekularna DNA

Analiza molekularna DNA

Diagnostyka podłoży i wody na obecność patogenów. Badanie wyrobów konsumpcyjnych. Dokładna i szybka diagnostyka patogenów z użyciem techniki QuickPCR®.
Analiza spektrofotometryczna

Analiza spektrofotometryczna

Badanie zawartości makro i mikroelementów w częściach roślin, glebie, wodzie. Analiza różnego rodzajów parametrów jakościowych i ilościowych m.in. pasz, nasion, ziarna zbóż, owoców i innych produktów.
Analiza chromatograficzna

Analiza chromatograficzna

Wykrywanie i oznaczenie ilościowe pozostałości chemicznych pestycydów w żywności oraz płodach rolnych. Mikrocząsteczkowe badania pozostałości środków ochrony roślin w częściach roślin, w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz jej przetworach.