Wyniki badań

 

GEP: Sposób przedstawienia wyników badań skuteczności środków ochrony roślin

Zapewniamy całkowitą poufność wszelkich danych i wyników eksperymentów.

Standardowo doświadczenie dokumentowane jest w programie ARM. Obliczenia statystyczne także przygotowywane są w tym programie. Po zakończeniu doświadczenia plik ARM zostaje przesłany do klienta.

Zapewniamy przygotowanie raportów spełniające wymagania dotyczące doświadczeń rejestracyjnych. Raporty przygotowujemy w wersji dwujęzycznej, polsko-angielskiej.

Na życzenie Naszych Zleceniodawców możemy przygotować wyniki doświadczenia w dowolnej formie oraz przekazywać na bieżąco cząstkowe  wyniki doświadczeń.

Wraz z wynikami dostarczamy dane pogodowe ze stacji pogodowych znajdujących się w sąsiedztwie doświadczeń.

Na życzenie dostarczamy także dokumentację fotograficzną.