Uprawnienia

Uprawnienia placówki badawczej Fertico do prowadzenia badań rejestracyjnych pestycydów.

GEP: Placówka Badawcza Fertico Sp. z o. o. jest jednostką organizacyjną spełniającą warunki organizacyjno-techniczne, zwane „Zasadami Dobrej Praktyki Doświadczalnej”, zapewniające prawidłowe przeprowadzanie badań skuteczności działania środków ochrony roślin. Jesteśmy upoważnieni do przeprowadzania badań w uprawach sadowniczych, rolniczych, warzywniczych polowych i szklarniowych oraz w pomieszczeniach magazynowych.

 

Posiadamy upoważnienie Głównego Inspektora Ochrony roślin i Nasiennictwa do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin z grupy:

  • akarycydów,
  • bakteriocydów,
  • fungicydów,
  • herbicydów,
  • insektycydów,
  • moluskocydów
  • regulatorów wzrostu,
  • repelentów,
  • semizwiązków.

 

Rezultaty naszej pracy mogą być wykorzystane w celu rejestracji  środków ochrony roślin w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.