Diagnostyka dla rolnictwa - precyzyjne badania oraz analizy

Ćwiczenia

Ćwiczenia

16 listopada 2018 r. na terenie Obiektu magazynowego Fertico Sp. z o.o. w Błoniu, przy ul. Bienieckiej 43 odbyły się ćwiczenia manewrowe z udziałem Państwowej Straży Pożarnej i pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Ćwiczenia miały na celu m.in. sprawdzenie funkcjonowania w zakładzie Wewnętrznego Planu Operacyjno – Ratowniczego (WPOR) i jego przydatności podczas rzeczywistych działań ratowniczo-gaśniczych, oraz sprawdzenie współdziałania pracowników zakładu z podmiotami ratowniczymi przy prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych.

Ćwiczenia przeprowadzono w oparciu o wybrany scenariusz (RZA) Reprezentatywnych Zdarzeń Awaryjnych zawarty w Wewnętrznym Planie Operacyjno-Ratowniczym, obowiązującym w zakładzie:

  • RZA 6 – uszkodzenie opakowania przez wózek widłowy podczas próby załadunku/rozładunku towaru i wyciek substancji niebezpiecznej.

W trakcie zdarzenia doszło do zapalenia substancji chemicznej.

Przećwiczono min.:

  • działanie wewnętrznych procedur zakładu na wypadek awarii,
  • system wewnętrznego powiadamiania w zakładzie;
  • powiadamianie służb ratowniczych;
  • ewakuację;
  • udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym;
  • podejmowanie działań ratowniczo-gaśniczych;
  • komunikację z poszczególnymi służbami (w tym Państwową Strażą Pożarną, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego) w przypadku wystąpienia poważnej awarii.

Do akcji ratowniczo-gaśniczej zadysponowane zostały jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu warszawskiego zachodniego, a następnie za pośrednictwem Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – kolejne siły i środki.

O zdarzeniu powiadomiono Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Warszawie oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.