Ćwiczenia

13 października 2021 r. na terenie Obiektu magazynowego Fertico Sp. z o.o.  w  Błoniu,  przy ul. Bieniewickiej 43 odbyły się ćwiczenia manewrowe z udziałem Państwowej Straży Pożarnej i innych służb ratowniczych.

 

Ćwiczenia miały na celu m.in. sprawdzenie funkcjonowania w zakładzie Wewnętrznego Planu Operacyjno – Ratowniczego (WPOR) i jego przydatności podczas rzeczywistych działań ratowniczo-gaśniczych oraz sprawdzenie współdziałania pracowników zakładu z podmiotami ratowniczymi przy prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych.

Do ćwiczeń wybrano jeden z reprezentatywnych scenariuszy z WPOR: uwolnienie substancji niebezpiecznej i  pożar w magazynie.

Przećwiczono m.in.:

  • działanie wewnętrznych procedur zakładu na wypadek awarii,
  • system wewnętrznego powiadamiania w zakładzie;
  • powiadamianie służb ratowniczych;
  • ewakuację;
  • udzielanie pomocy osobom poszkodowanym;
  • podejmowanie działań ratowniczo-gaśniczych;
  • komunikację z poszczególnymi służbami (w tym Państwową Strażą Pożarną, Wojewódzkim    Inspektoratem Ochrony Środowiska, Centrum Zarządzania Kryzysowego) w przypadku wystąpienia poważnej awarii.

W ćwiczeniach, oprócz pracowników  zakładu uczestniczyły jednostki straży pożarnej JRG i OSP KSRG z terenu powiatu warszawskiego zachodniego, przedstawiciele WIOŚ, GIOŚ, Policja, pracownicy Urzędu Miasta Błonie oraz Gminnego Zarządzania Kryzysowego.