Diagnostyka dla rolnictwa - precyzyjne badania oraz analizy

Badania diagnostyczne patogenów roślin

Pracownia Biologii Molekularnej – Analiza molekularna DNA patogenów roślin (PCR)

Pracownia Biologii Molekularnej oferuje objawową lub wczesną – bezobjawową diagnostykę patogenów roślin z użyciem metod molekularnych wykorzystujących technikę PCR (Polymerase Chain Reaction – łańcuchowa reakcja polimerazy). Metoda PCR i jej modyfikacje (np. Real-Time PCR, Direct PCR) stosowane w naszej pracowni służą do detekcji materiału genetycznego (DNA lub RNA) patogenów znajdujących się w glebie lub w zainfekowanych roślinach.

Techniki molekularne charakteryzuje bardzo wysoki poziom czułości (limit detekcji to nawet 1 cząsteczka DNA) oraz specyficzności (otrzymywanej dzięki dokładnie zaprojektowanym, lub zaczerpniętym z literatury naukowej testom dla konkretnych gatunków), znacznie przewyższając pod tym względem tradycyjne metody detekcji patogenów (takich jak np. hodowle na pożywkach i obserwacje cech morfologicznych). Diagnostyka oparta na technikach molekularnych charakteryzuje się również znacznie skróconym czasem oczekiwania na wynik analizy.

Ponadto, techniki molekularne umożliwiają diagnostykę patogenów jeszcze w fazie bezobjawowej – w inicjalnym stadium infekcji. Umożliwia to wczesne podjęcie kroków prewencyjnych prowadząc do znacznego ograniczenia szkód powstałych w wyniku infekcji. Co więcej, dzięki możliwości rozróżnienia blisko spokrewnionych gatunków organizmów patogennych oraz wirusów, możliwa jest „terapia celowana” przy zastosowaniu specyficznych środków ochrony roślin działających na konkretną chorobę, w wyniku czego ochrona jest bardziej skuteczna, koszty niższe a środowisko zdrowsze.

Na uzyskanie precyzyjnych wyników w krótkim czasie pozwala specjalistyczny sprzęt będący na wyposażeniu pracowni Biologii molekularnej taki jak: system do Real-Time PCR AriaMX, termocykler do konwencjonalnego PCR SimplyAmpThermalCycler.