Diagnostyka dla rolnictwa - precyzyjne badania oraz analizy

Badania diagnostyczne patogenów roślin

Pracownia Biologii Molekularnej – Analiza molekularna DNA patogenów roślin (PCR)

Pracownia Biologii Molekularnej oferuje objawową lub wczesną – bezobjawową diagnostykę patogenów roślin z użyciem metod molekularnych wykorzystujących technikę PCR (Polymerase Chain Reaction – łańcuchowa reakcja polimerazy). Metoda PCR i jej modyfikacje (np. Real-Time PCR, Direct PCR) stosowane w naszej pracowni służą do detekcji materiału genetycznego (DNA lub RNA) patogenów znajdujących się w glebie lub w zainfekowanych roślinach.

Techniki molekularne charakteryzuje bardzo wysoki poziom czułości (limit detekcji to nawet 1 cząsteczka DNA) oraz specyficzności (otrzymywanej dzięki dokładnie zaprojektowanym, lub zaczerpniętym z literatury naukowej testom dla konkretnych gatunków), znacznie przewyższając pod tym względem tradycyjne metody detekcji patogenów (takich jak np. hodowle na pożywkach i obserwacje cech morfologicznych). Diagnostyka oparta na technikach molekularnych charakteryzuje się również znacznie skróconym czasem oczekiwania na wynik analizy.

Ponadto, techniki molekularne umożliwiają diagnostykę patogenów jeszcze w fazie bezobjawowej – w inicjalnym stadium infekcji. Umożliwia to wczesne podjęcie kroków prewencyjnych prowadząc do znacznego ograniczenia szkód powstałych w wyniku infekcji. Co więcej, dzięki możliwości rozróżnienia blisko spokrewnionych gatunków organizmów patogennych oraz wirusów, możliwa jest „terapia celowana” przy zastosowaniu specyficznych środków ochrony roślin działających na konkretną chorobę, w wyniku czego ochrona jest bardziej skuteczna, koszty niższe a środowisko zdrowsze.

Na uzyskanie precyzyjnych wyników w krótkim czasie pozwala specjalistyczny sprzęt będący na wyposażeniu pracowni Biologii molekularnej taki jak: system do Real-Time PCR AriaMX, termocykler do konwencjonalnego PCR SimplyAmpThermalCycler.

Pracownia Biologii Molekularnej oferuje objawową lub wczesną, bezobjawową diagnostykę patogenów roślin z użyciem metod molekularnych wykorzystujących technikę PCR (Polymerase Chain Reaction – łańcuchowa reakcja polimerazy). Metoda PCR i jej modyfikacje (np. Real-Time PCR) stosowane w naszej pracowni służą do wykrywania obecności materiału genetycznego (DNA lub RNA) patogenów znajdujących się w glebie lub infekujących rośliny.

Techniki molekularne są bardziej czułe, specyficzne i dokładne od tradycyjnych metod wykrywania pa

togenów (takich jak np. hodowle na pożywkach i obserwacje cech morfologicznych). Charakteryzują się także znacznie skróconym czasem oczekiwania na wynik analizy. Na uzyskanie precyzyjnych wyników w krótkim czasie pozwala profesjonalny sprzęt znajdujący się w pracowni taki jak: system do Real-Time PCR AriaMX, termocykler do konwencjonalnego PCR SimplyAmpThermalCycler czy spektrofotometr MultiskanSky.

Ponadto dużą zaletą metod molekularnych jest wczesna diagnostyka patogenów, które nie dają jeszcze widocznych, charakterystycznych objawów, co pozwala na zapobieganie wystąpienia wielkich szkód w uprawach. Natomiast dzięki możliwości rozróżnienia blisko spokrewnionych ze sobą gatunków, a co za tym idzie wynikom sprecyzowanym do konkretnego gatunku, możliwy jest dobór konkretnych środków ochrony roślin działających na występujące choroby, w wyniku czego ochrona jest bardziej skuteczna, a koszty niższe.