Pobieranie próbek gleby do badań laboratoryjnych

Dlaczego pobiera się próbki gleby?

Celem pobrania próbek gleby jest dostarczenie ich do profesjonalnego laboratorium w celu wykonania analizy oraz poznania zawartości składników odżywczych w niej zawartych. Znajomość składników odżywczych pozwoli poznać zawartość: Mikro-Makroelementów, zasolenia, poziomu pH, substancji organicznej czyli próchnicy oraz PEW – Przewodności właściwej gleby, czasami zapisywanej jako EC. Znajomość takich elementów nie była by możliwa bez pobrania próbki gleby oraz dostarczenia jej do analizy. Co więcej umożliwia to w późniejszym etapie sporządzenie zaleceń nawozowych na podstawie otrzymanych wyników. Takie analizy gleby ze wskazanymi wyżej parametrami można wykonać w Instytucie Agronomicznym Fertico.

 

Co jest potrzebne do prawidłowego poboru próbki glebowej i jak z tego korzystać?

Aby prawidłowo pobrać próbkę gleby potrzebne są: Laska glebowa lub szpadel w celu pobrania próbki glebowej z gleby (warstwę orną lub podorną), pudełko na glebę o pojemności przynajmniej 0,5kg na glebę, długopis lub marker do opisania pudełka (dane osobowe, informacja o warstwie z której została pobrana próbka, informacja o uprawie oraz rodzaj analizy jaki interesuje klienta oraz datę pobrania próbki), śrubokręt lub patyk do wydłubania pobranej gleby z laski glebowej, łopatkę w razie gdyby wierzch warstwy gleby był bardzo zanieczyszczony np. kamieniami, liśćmi, chwastami w celu odgarnięcia ich i pobrania czystej próbki glebowej, wiadra lub wiadro, zależy czy chcemy wykonać analizę warstwy ornej czy warstwy ornej lub podornej. W przypadku kiedy zdecydujemy się na analizę gleby z obu warstw, należy pamiętać alby oddzielnie pobierać próbki gleby dla wiaderka na warstwy ornej i osobno na próbki z warstwy podornej, zgodnie z zasadami poboru próbek gleby. Taką metodę zazwyczaj stosuje się w przypadku gdy plantacja jeszcze nie istnieje i chcemy dokładnie widzieć co znajduje się w glebie lub gdy obserwujemy niepokojące objawy na plantacji i poszukujemy przyczyny. Jednak jeśli chcemy po prostu znać zawartość składników odżywczych w glebie w obu warstwach można pobrać takie próbki gleby zgodnie ze schematem podanym wyżej (gleba orna do wiadra na warstwę orną, gleba podorna do wiadra na warstwę podorną), tylko z tą różnicą, że po wykonaniu poboru wsypujemy glebę z jednego wiadra do drugiego a następnie porządnie trzeba je wymieszać aby taką próbkę uśrednić.

 

Fot. Krzysztof Polewski

 

 

 

 

 

 

 

Jak pobierać próbki gleby oraz kiedy je pobierać?

Aby stale monitorować zasobność gleby oraz zapewnić sobie zapas czasu na wykonywanie ewentualnych zabiegów nawozowych zaleca się pobierać próbki glebowe w okresie wiosny oraz jesieni. Pobór próbki glebowej wczesną wiosną pozwoli zaplanować plan nawozowy w razie niedoborów tak aby dostarczyć roślinie niezbędne składniki odżywcze, aby zapewnić jej jak najlepszy start-Natomiast analiza jesienią pozwoli nawieźć uprawę w odpowiedni sposób aby zapewnić zapas składników w glebie na okres zimy aby maksymalnie zredukować straty na okres wiosenny.

Sposób pobierania prób glebowych uzależniony jest od wielkości działki oraz od ilości odmian. Podczas poboru próbek gleby warto sporządzić szkic działki i wyznaczyć punkty poboru gleby. W praktyce istnieją 3 schematy poboru próbek tak zwane: X, Z, W. Aby ułatwić sobie pracę można naszkicować schemat poboru gleby na danej działce.

 

 

Aby próbka była reprezentatywna należy wykonać około 25-30 nakłuć na 1 działce. Należy pamiętać aby próbki pobierać z rzędów oraz międzyrzędzi, ponieważ systemy korzeniowe roślin są bardzo rozbudowane i rozciągają się po dużej powierzchni oraz należy pamiętać aby oddzielić do dwóch oddzielnych wiaderek warstwę orną oraz podorną. W przypadku gdy na plantacji znajduje się kilka odmian, zaleca się pobrać próbki gleby oddzielnie dla każdej z odmian. Jeśli na działce jest tylko 1 odmiana a działka jest większa niż 4ha, należy rozważyć podzielenie tej działki na 2 obszary i również pobrać 2 próby glebowe, szczególnie w przypadku gdy obserwuje się zmienność glebową np.: nierównomierne przyrosty, większe zachwaszczenie, objawy choroby lub inne sytuacje, które mogą wskazywać na nieprawidłowości we wzroście w trakcie sezonu wegetacyjnego. Podczas poboru gleby, należy unikać obrzeży pola uprawnego, nie pobierać próbek gleby bezpośrednio po nawożeniu, nie pobierać próbki gleby z zagłębień lub wzniesień oraz punktów silnie ukorzenionych aby ich nie uszkodzić. Tak pobrane próbki glebowe powinny zostać dostarczone do laboratorium jeszcze tego samego dnia, kiedy zostały one pobrane. Jeśli jest to niemożliwe, próbkę należy przechowywać w warunkach chłodniczych, w okresie nie dłuższym niż 3 dni. Po upłynięciu tego terminu wiarygodność próbki w dalszej analizie spada.

Nasze Laboratorium oferuje, również usługi poboru próbek glebowych zgodnie z normą PN-R-04031:1997 u klienta przez wykwalifikowanych akredytowanych próbkobiorców.
Więcej informacji uzyskacie Państwo kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta:
e-mail: laboratorium@fertico.com.pl

Instrukcję prawidłowego poboru próbek glebowych można również znaleźć na stronie internetowej Laboratorium Fertico: https://fertico.pl/ lub na platformie YouTube, na której zostały nagrane instrukcje prawidłowego poboru próbek glebowych:

https://www.youtube.com/watch?v=yRzDaiUcyXc

https://www.youtube.com/watch?v=5mcWvqkmu9k

 

Autor:
Krzysztof Polewski