Oferta pracy – Specjalista ds. spektrometrii mas

SPECJALISTA DS. SPEKTROMETRII MAS

(miejsce pracy: Grójec)

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należało będzie:

 • prowadzenie badań w zakresie technik i metod analitycznych z zastosowaniem chromatografii gazowej i spektrometrii mas
 • prowadzenie stosownej dokumentacji z wykonywanych badań zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 • prowadzenie stosownej dokumentacji z wykonywanych badań zgodnie z wymogami badań wykonywanych w systemie GLP
 • doświadczenie w opracowywaniu/walidacji metod oznaczania pozostałości środków ochrony roślin i mykotoksyn
 • czynny udział w aktualizacji istniejących procedur i opracowywaniu nowych

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego w zakresie chemii, fizyki, biologii lub nauk pokrewnych
 • znajomości technik chromatograficznych (chromatografia gazowa – GC) i spektroskopowych (spektrometria mas – MS, tandemowa spektrometria mas MS/MS)
 • znajomości specjalistycznego oprogramowania wykorzystywanego do analizy chromatogramów oraz widm masowych
 • umiejętności korzystania z baz danych
 • umiejętności analizy danych i sporządzania raportów
 • dokładności, sumienności i umiejętności analitycznego myślenia
 • umiejętności pracy w zespole oraz zarządzania własnym czasem

Dodatkowo mile widziane:

 • znajomość technik chromatografii cieczowej (LC) oraz układu LC/MS
 • doświadczenie w akredytowanym laboratorium analitycznym
 • znajomość zagadnień związanych z GLP

Oferujemy:

 • pracę pełną wyzwań w firmie o stabilnej pozycji na rynku
 • pracę w akredytowanym laboratorium
 • szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • stabilne zatrudnienie i terminowość wynagrodzeń
 • możliwość rozwoju zawodowego i nabycia nowych umiejętności
 • miłą atmosferę pracy w dynamicznym zespole

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny uwzględniający oczekiwania płacowe
 • życiorys (CV)
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów postępowania kwalifikacyjnego

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail:
laboratorium@fertico.com.pl