Oferta pracy – Specjalista biologii molekularnej

SPECJALISTA BIOLOGII MOLEKULARNEJ
(miejsce pracy: Grójec)

 

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należało będzie:

 • diagnostyka chorób i molekularna charakterystyka patogenów roślinnych (PCR, RT-PCR)
 • prowadzenie stosownej dokumentacji z wykonywanych badań zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005
 • prowadzenie dokumentacji analitycznej oraz jej archiwizacja, zgodnie z zasadami zawartymi w procedurach i instrukcjach
 • uczestnictwo w auditach wewnętrznych i zewnętrznych

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego w zakresie biologii, biotechnologii lub nauk pokrewnych
 • praktycznej znajomości technik biologii molekularnej (popartej doświadczeniem w pracy laboratoryjnej PCR, RT-PCR, LAMP, ELISA)
 • znajomości patogenów roślin sadowniczych, warzywniczych i rolniczych
 • znajomości technik oznaczania nicieni chorobotwórczych roślin
 • znajomości oprogramowania do obsługi aparatury analitycznej
 • dokładności, sumienności i umiejętności analitycznego myślenia
 • umiejętności pracy w zespole oraz zarządzania własnym czasem

 

Dodatkowo mile widziane:

 • znajomość technik biochemicznych (API, BIOLOG, FAME) i serologicznych (ELISA, IC-RT-PCR)
 • znajomość narzędzi i metod zarządzania jakością
 • znajomość zagadnień związanych z GLP
 • doświadczenie w akredytowanym laboratorium analitycznym

 

Oferujemy:

 • pracę pełną wyzwań w firmie o stabilnej pozycji na rynku
 • pracę w akredytowanym laboratorium
 • szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • stabilne zatrudnienie i terminowość wynagrodzeń
 • możliwość rozwoju zawodowego i nabycia nowych umiejętności
 • miłą atmosferę pracy w dynamicznym zespole

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny uwzględniający oczekiwania płacowe
 • życiorys (CV)
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów postępowania kwalifikacyjnego

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail:
laboratorium@fertico.com.pl