Nowy zakres akredytacji

Miło nam Państwa poinformować, że z dniem 9 marca 2021 roku nasze laboratorium uzyskało oficjalnie nowy zakres akredytacji zgodnie ze znowelizowaną normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Pełny zakres akredytacji znajdziecie Państwo pod numerem AB1748.
Informujemy, że rozszerzyliśmy zakres akredytacji o badania mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne wody do spożycia przez ludzi i żywności. W naszej ofercie znajdziecie Państwo także akredytowany pobór próbek wody do spożycia oraz gleby.
W nowoczesnym laboratorium oznaczamy zanieczyszczenia żywności w postaci metali ciężkich oraz oznaczamy obecność pestycydów obecnie jest to około 600 związków akredytowanych w matrycach żywnościowych.
W prowadzonych badaniach opieramy się na normach i metodach referencyjnych ISO, przechodzimy regularnie badania biegłości, które potwierdzają kompetencje naszego laboratorium. Akredytacja Nr AB 1748 wydana przez PCA obejmuje szeroki zakres analiz gleby, żywności i produktów rolnych, wody w tym także wody do spożycia.
Obejmują one badania fizyczne, chemiczne, biochemiczne i mikrobiologiczne. Nowoczesna aparatura badawcza pozwala Instytutowi Agronomicznemu Fertico na wydawanie bardzo precyzyjnych wyników w krótkim czasie. Obecnie czas analiz gleby wykonywany w naszym laboratorium to 7 dni – jest to niewątpliwe najkrótszy czas realizacji tego typu badań na rynku.

Stworzenie akredytowanego laboratorium to realizacja naszych ambicji, które nie tylko wpłynęło na rozwój naszej oferty usługowej, ale przede wszystkim uwiarygodniło nas jako solidnego partnera dla rolnictwa, zwłaszcza dotyczy to branży ogrodniczej i rolniczej oraz przemysłu spożywczego i przetwórczego. Dzięki akredytacji, możemy wykonywać badania spełniając jakość jakiej wymagają od nas nasi klienci, którzy dostarczają produkty żywnościowe bądź też przechodzą certyfikację i biorą udział w obszarze usług i dostaw w łańcuchu żywnościowym.
Poza tym laboratorium także podnosi kwalifikacje i świadomość metrologiczną naszego zespołu – dzięki temu wszyscy weryfikujemy wiele własnych działań jakościowych oraz zdobywamy dodatkowe doświadczenia.

Informując o kolejnym rozszerzeniu akredytacji oczywiście nie mówimy ostatniego słowa i już pracujemy nad kolejnym, o którym niedługo Państwa poinformujemy.