Nowy zakres akredytacji w Instytucie Agronomicznym Fertico- Akredytowane badania gleby metodą rolniczą Mehlich 3

Od tej pory jesteśmy jednostką, która wykonuje akredytowane badania gleby nie tylko metodą ogrodniczą, ale również metodą rolniczą.

Badania gleby metodą rolniczą kierowane są głównie do producentów upraw rolniczych oraz ogrodniczych. Analiza wykonywana jest z gleby suchej, z wyjątkiem zawartości azotu mineralnego. W tej metodzie jednocześnie oznaczane są dostępne składniki pokarmowe dla roślin (makro i mikroelementy). Ponadto, metoda ta używana jest również w rolnictwie zrównoważonym m.in. w  Ekoschematach oraz rolnictwie węglowym. Aby otrzymać świadczenie wynikające ze stosowania praktyk wchodzących w skład Ekoschematów w ramach programu realizowanego dla wspólnej polityki rolnej, konieczne jest wykonanie akredytowanych badań gleby metodą rolniczą.

Dzięki nowemu wydaniu zakresu akredytacji, jesteśmy uprawnieni do wykonywania badania gleby metodą ogrodniczą i rolniczą z akredytacją. Wykonane badania mogą posłużyć do przedstawienia dokumentu wymaganego przez organy kontrolne takie jak Sanepid, czy Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Akredytowane wyniki badań mogą zostać przedstawione organom kontroli w celu otrzymania certyfikatu lub w celu otrzymania dofinansowania.

Dzięki zrealizowanemu rozszerzeniu możemy pochwalić się kompletną ofertą z zakresu badań gleby metodą ogrodniczą oraz rolniczą. Do tej pory nasze usługi kierowaliśmy głównie do sadowników i ogrodników, teraz wychodzimy naprzeciw wymaganiom i potrzebom również dla rolników.

Akredytowany zakres badań gleby metodą rolniczą obejmuje badanie pH w KCl, badanie zawartości makroelementów w formie przyswajalnej metodą Mehlich 3: Al, B, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, P, S, Zn [mg/kg]. Rozszerzyliśmy zakres akredytacji również o badania gleby badania metodą Lindsay’a którą badana jest zawartość mikroelementów przyswajalnych: Fe, Cu, Zn, Mn, Mo, B w jednostce mg/l gleby.

Ponadto, Laboratorium Fertico uzyskało rozszerzenie akredytacji o badania zawartości azotu azotanowego (mg/l) oraz azotu amonowego(mg/l). Niniejsze parametry uzupełniają pakiet badań gleby, umożliwiający sprawdzenie zasobności.

 

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem naszych usług w zakładce OFERTA oraz zachęcamy do współpracy!