Nowe Wydanie Zakresu Akredytacji Nr AB 1748

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że w dniu 9.05.2022 r. ukazało się nowe wydanie Zakresu Akredytacji Nr AB 1748 dla laboratorium badawczego Instytutu Agronomicznego Fertico. Dotychczasowy zakres badań został rozszerzony o nowe substancje w ramach badań pozostałości pestycydów oraz nowe materace badawcze m.in.  malina, truskawka, porzeczka jak i też materiał o niskiej  zawartości wody m.in. owoce suszone. Laboratorium rozszerzyło swój dotychczasowy profil badań  dedykowanych dla gleby o podłoża ogrodnicze.

Aktualnie w Instytucie Agronomicznym Fertico mogą Państwo wykonać akredytowane badania aż 710 pestycydów w owocach i warzywach w tym glifosatu oraz etefonu, hydrazydu maleninowego. Badania wykonywane są metodą QuEChERS zgodnie z  normą PN-EN 15662:2018, a także innymi metodami, m.in. wskazanymi przez Komisję Europejską.
Do analizy związków wykorzystujemy najnowocześniejszą technologię łączącą chromatografię cieczową oraz gazową ze spektrometrią mas (LC-MS/MS i GC-MS/MS). Wyniki badań odnosimy do aktualnych limitów zgodnych z wymaganiami UE.

Nowy zakres akredytacji został rozszerzony również o badania fizykochemiczne owoców i warzyw , przetworów owocowo-warzywnych czy też soków owocowych  i nektarów.
W ten sposób uzupełniliśmy nasz już szeroki zakres badań. Oprócz badań fizykochemicznych w ofercie Instytutu Agronomicznego Fertico znajdą Państwo również badania fizykochemiczne wody przeznaczonej do spożycia oraz usługę pobierania próbek.

Specjalizacja laboratorium Fertico obejmuje również fizykochemiczne badania gleby, wody dla celów nawadniania . Nasi specjaliści wykonują także badania liści oraz diagnozują rośliny pod kątem chorób wywoływanych przez patogeny jak też i chorobotwórcze nicienie.

Instytut Agronomiczny Fertico prężnie się rozwija, wprowadzając corocznie kilkadziesiąt nowych badań do zakresu akredytacji. Nowoczesny sprzęt oraz wysokiej klasy specjaliści gwarantują rzetelne
i wiarygodne wyniki badań w krótkim czasie.  W prowadzonych badaniach opieramy się na metodykach referencyjnych ISO,  regularnie przechodzimy badania biegłości oraz audity PCA, które potwierdzają kompetencje naszego laboratorium. Świadczymy usługi na najwyższym poziomie, spełniając najwyżej postawione wymagania naszych Klientów.

Nasz aktualny zakres akredytacji znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce AKREDYTACJA I CERTYFIKATY – https://tiny.pl/9mxv4 oraz na stronie Polskiego Centrum Akredytacji – https://tiny.pl/9mxv2

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem naszych usług w zakładce OFERTA oraz do współpracy!