Nowość w IAF! Badania gleby metodą rolniczą

Do tej pory badania gleby w Instytucie Agronomicznym Fertico były wykonywane metodą ogrodniczą (uniwersalną wg Nowosielskiego). Jest to najczęściej wykorzystywana metoda badań pod uprawę roślin ogrodniczych i warzywniczych. Metoda ta pozwala na oznaczenie łatwo dostępnych składników mineralnych, takich jak: azot azotanowy (N-NO3), potas (K), fosfor (P), magnez (Mg), wapń (Ca), sód (Na), a także odczynu (pH w H2O) i zasolenia. Badanie gleby metodą uniwersalną wykonywane jest ze świeżej próbki dostarczonej w możliwie najkrótszym czasie od pobrania.

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów rozszerzyliśmy ofertę badań gleby o metodę rolniczą (Mehlich 3)

Metoda rolnicza badań gleby kierowana jest głównie do:

 • producentów upraw rolniczych oraz ogrodniczych
 • gospodarzy prowadzących rolnictwo węglowe
 • osób zainteresowanych Ekoschematami
 • właścicieli gospodarstw rolnych

 

Kilka słów o rolnictwie zrównoważonym

Cieszymy się, że możemy rozwijać się razem z naszymi klientami, szczególnie gdy na rynku obecnie obserwuje się wiele nowych wymagań odnośnie prowadzenia gospodarstw oraz uprawy owoców i warzyw. Nowym trendem jest rolnictwo zrównoważone. W ostatnim czasie dużo mówi się o prowadzeniu gospodarstw w sposób zrównoważony, czyli jak najbardziej przyjazny środowisku. W tym kierunku podejmowane są działania takie jak m.in. ograniczenie stosowania nawozów oraz stosowanie ich w sposób możliwie najbardziej efektywny, generowanie minimalnej ilość zanieczyszczeń i odpadów oraz stosowanie humanitarnego podejścia do ludzi oraz zwierząt.

Do prowadzenia upraw w sposób zrównoważony w dużej mierze przyczynia się wykonanie analizy gleby. W wyniku precyzyjnej analizy otrzymuje się dokładną informację o zasobności gleby, czyli zawartości najważniejszych składników pokarmowych w glebie (makro- i mikroelementów)

Na podstawie otrzymanych wartości sporządzane są profesjonalne zalecenia nawozowe, dzięki którym wybory nawozów będą trafne, tańsze oraz efektywne.

 

Badania gleby metodą rolniczą (Mehlich 3)
W metodzie rolniczej pierwiastki oznaczane są metodą Mehlich 3, a analiza wykonywana jest z gleby suchej, z wyjątkiem zawartości azotu mineralnego. W tej metodzie jednocześnie oznaczane są dostępne składniki pokarmowe dla roślin (makro i mikroelementy).

 

Podstawowa analiza rolnicza obejmuje:

 • badanie zasobności gleby w przyswajalne makroskładniki, takie jak: potas, fosfor i magnez,
 • określenie pH w KCl

 

Rozszerzona analiza rolnicza obejmuje:

 • Badanie zawartości makro- i mikroelementów w formie przyswajalnej (glin, bor, wapń, miedź, żelazo, potas, magnez, mangan, molibden, sód, fosfor, siarka, cynk,
 • określenie pH w KCl

 

Cechy charakterystyczne metody rolniczej:

 • Metoda rolnicza jest powszechnie stosowana w stacjach chemiczno- rolniczych
 • Ekstrakcja składników z gleby odbywa się z wykorzystaniem roztworu buforowego o pH 2,5 (Pierwiastki ekstrahuje się z gleby roztworem o pH 2,5 (roztwór ekstrakcyjny zawiera: azotan amonu, fluorek amonu, kwas azotowy, kwas octowy, kwas wersenowy).
 • Metoda ta umożliwia równoczesną ekstrakcję wielu składników odżywczych z gleby przy pomocy jednego roztworu ( z jednego wyciągu).
 • Uproszczenie procedur analitycznych i obniżenie kosztów wykonania analizy, tym samym również korzystniejsza cena dla klienta
 • Miej czasochłonna i pracochłonna metoda
 • Tańsza i bardziej przyjazna środowisku

 

Korzyści wynikające z wykonania badania gleby

 • Otrzymanie wiarygodnych oraz dokładnych wyników badań w krótkim czasie
 • Na podstawie otrzymanych wartości sporządzane są profesjonalne zalecenia nawozowe, dzięki którym wybory nawozów będą trafne, tańsze oraz efektywne.
 • Uzyskanie informacji na temat występujących niedoborów składników odżywczych
 • Wykonanie analizy gleby w odpowiednim czasie warunkuje trafne prowadzenie działań nawozowych na przestrzeni kilku miesięcy, odpowiednie przygotowanie roślin do sezonu wegetacyjnego i zapewnienie im jak najlepszych warunków do wzrostu

 

Zarówno metoda ogrodnicza jak i rolnicza (Mehlich 3) zapewnia rzetelną oraz dokładną analizę gleby oraz uzyskanie wyników badań w stosunkowo krótkim czasie – 5 DNI ROBOCZYCH.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji o badaniach gleby zachęcamy do kontaktu:

Instytut Agronomiczny Fertico
Mogielnicka 33, 05-600 Grójec
tel.: + 48 603 171 355
e-mail: laboratorium@fertico.com.pl

Zespół Instytutu Agronomicznego Fertico