Nowe wydanie zakresu akredytacji dla Laboratorium Fertico

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że w dniu 28.07.2021 r. ukazało się nowe wydanie Zakresu Akredytacji Nr AB 1748 dla laboratorium badawczego Instytutu Agronomicznego Fertico. Dotychczasowy zakres badań został rozszerzony o 140 substancji w ramach badań pozostałości pestycydów oraz dodatkowe pierwiastki w zakresie badań wody, w tym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Aktualnie w Instytucie Agronomicznym Fertico mogą Państwo wykonać akredytowane badania aż 710 pestycydów w owocach i warzywach w tym glifosatu oraz etefonu. Badania wykonywane są metodą QuEChERS zgodnie z  normą PN-EN 15662:2018, a także innymi metodami, m.in. wskazanymi przez Komisję Europejską. Do analizy związków wykorzystujemy najnowocześniejszą technologię łączącą chromatografię cieczową oraz gazową ze spektrometrią mas (LC-MS/MS i GC-MS/MS). Wyniki badań odnosimy do aktualnych limitów zgodnych z wymaganiami UE.

Nowy zakres akredytacji został rozszerzony również o badania arsenu, wapnia, potasu, sodu, magnezu, glinu i boru w wodzie, w tym również w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
W ten sposób uzupełniliśmy nasz już szeroki zakres badań. Oprócz badań fizykochemicznych w ofercie Instytutu Agronomicznego Fertico znajdą Państwo również badania mikrobiologiczne wody przeznaczonej do spożycia oraz usługę pobierania próbek.

Specjalizacja laboratorium Fertico obejmuje również mikrobiologiczne badania żywności, badania sanitarne oraz fizykochemiczne badania gleby. Nasi specjaliści wykonują także badania liści oraz diagnozują rośliny pod kątem chorób wywoływanych przez patogeny.

Instytut Agronomiczny Fertico prężnie się rozwija, wprowadzając corocznie kilkadziesiąt nowych badań do zakresu akredytacji. Nowoczesny sprzęt oraz wysokiej klasy specjaliści gwarantują rzetelne
i wiarygodne wyniki badań w krótkim czasie.  W prowadzonych badaniach opieramy się na metodykach referencyjnych ISO,  regularnie przechodzimy badania biegłości oraz audity PCA, które potwierdzają kompetencje naszego laboratorium. Świadczymy usługi na najwyższym poziomie, spełniając najwyżej postawione wymagania naszych Klientów.

Nasz aktualny zakres akredytacji znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce AKREDYTACJA I CERTYFIKATY – https://tiny.pl/9mxv4 oraz na stronie Polskiego Centrum Akredytacji https://tiny.pl/9mxv2

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem naszych usług w zakładce OFERTA oraz do współpracy!