Rozmowa z Karoliną Felczak-Konarską – Dyrektor Placówki Badawczej Fertico – „ASAP”

Instytut Agronomiczny Fertico członkiem Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”. Rozmowa z Karoliną Felczak-Konarską – Dyrektor Placówki Badawczej Fertico

Od kilku miesięcy mamy przyjemność być członkiem Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”. W ramach naszego partnerstwa staramy się przekazywać wiedzę odnośnie tego jak ważna jest kontrola żywności na każdym etapie łańcucha żywnościowego.
Głównym celem Stowarzyszenia „ASAP” jest upowszechnianie rolnictwa zrównoważonego wśród rolników oraz poszerzenie świadomości tego modelu rolnictwa oraz żywności zrównoważonej wśród konsumentów.

BADANIA LABORATORYJNE, A ZDROWA ŻYWNOŚĆ

Pierwszym krokiem do otrzymania bezpiecznej i zdrowej żywności jest sprawdzenie jakości gleby. Badanie gleby umożliwia weryfikację, czy substancje oraz nawozy stosowane w celu uzyskania większej ilości plonów o wyższej jakości zostały użyte w dozwolonej, a przede wszystkim bezpiecznej dla zdrowia ilości. Ponadto można zweryfikować, czy zasobność gleby w składniki odżywcze jest odpowiednia dla uprawianej rośliny.

Bardzo ważne jest również sprawdzenie czy w glebie lub wodzie znajdują się metale ciężkie. Zbyt duża ilość metali ciężkich w roślinie powoduje niepożądane objawy typu zgnilizna, czy zaburzenia fizjonomiczne rośliny. Nadmierna ilość spożytych wraz z owocem lub warzywem metali ciężkich może powodować niebezpieczne skutki zdrowotne. Laboratorium Fertico stosuje również innowacyjną metodę biologii molekularnej w celu wykrywania i identyfikacji patogenów znajdujących się w roślinie. Metody te pozwalają na bardzo szybką rekakcję, ponieważ możliwe jest wykrycie choroby jeszcze przed widocznymi objawami. Równie ważne szczególnie dla producentów owoców i warzyw sprawdzenie zawartości pozostałości pestycydów. Producenci, przed wypuszczeniem na rynek produktów lub surowców są zobligowani do wykonania szeregu badań kontrolnych, aby mieć pewność, że produkowana żywność jest bezpieczna dla zdrowia człowieka.  Aby spełnić wymagania Urzędów Kontrolujących od producentów wymagane jest wykonanie badań w Akredytowanym Laboratorium Badawczym.

Na potrzeby poszerzenia wiedzy z zakresu wykonywania badań w Laboratorium Akredytowanym Karolina Felczak-Konarska – dyrektor placówki badawczej Fertico udzieliła wywiadu na temat naszej działalności oraz odpowiedziała m.in. na pytania:

  • Czym zajmuje się Fertico i jaki zakres badań wykonuje?
  • Skąd wynika potrzeba badań żywności?
  • Jak w praktyce wygląda proces wykonywania badań akredytowanych?
  • W jaki sposób zmienia się podejście do badań żywności? Jakie są najnowsze trendy w tym zakresie?
  • Jaka jest rola badań w zrównoważeniu produkcji rolnej i wdrażaniu Europejskiego Zielonego Ładu?
  • Czy żywność w polskich sklepach jest zdrowa?

Cała rozmowa dostępna jest w poniższych linkach. Zachęcamy do lektury 😊
https://rolnictwozrownowazone.pl/molekularna-przyszlosc-rolnictwa/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7023580059445698560