IAF członkiem Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”

Z dumą pragniemy Państwa poinformować, że Instytut Agronomiczny Fertico został członkiem Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” .
Stowarzyszenie „ASAP” powstało z inicjatywy firm oraz osób reprezentujących różne branże łańcucha żywnościowego, podejmując szereg działań na rzecz promocji, edukacji i współpracy w obszarze zrównoważonego rolnictwa w Polsce.

Głównym celem Stowarzyszenia „ASAP” jest upowszechnianie rolnictwa zrównoważonego wśród rolników oraz poszerzenie świadomości tego modelu rolnictwa oraz żywności zrównoważonej wśród konsumentów.

Stowarzyszenie aktywnie działa biorąc udział w licznych wydarzeniach branżowych oraz tworząc publikacje w prasie oraz internecie. Te działania mają na celu promocję produktów i surowców rolnictwa zrównoważonego oraz świadczenie wsparcia merytorycznego dla rolników.
Naszą rolą w działalności stowarzyszenia będą badania w całym łańcuchu żywnościowym od badań gleby, substancji odżywczych po bezpieczeństwo żywności w tym analizy środków ochrony roślin ale przede wszystkim upowszechnianie wiedzy dotyczącej nowych technologii badawczych i możliwości wykorzystania analiz laboratoryjnych.

Dla naszego laboratorium to ogromne wyróżnienie móc przynależeć do Stowarzyszenia, które skupia swoją działalność na dostarczaniu wiedzy dla rolników, firm oraz konsumentów promując zrównoważone rolnictwo i tworząc przy tym warunki do współpracy w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

Czym jest rolnictwo zrównoważone?

Są to wszelkie działania mające na celu ograniczenie wpływu rolnictwa na środowisko przy zachowaniu opłacalności produkcji rolniczej i jej społecznej akceptacji.

Głównymi praktykami regeneratywnymi w rolnictwie są:
✅optymalne stosowanie środków produkcji m.in. nawozy, środki ochrony roślin
✅rozważne wykorzystanie gleby
✅okrycie gleby roślinnością przez cały rok
✅rozwój bioróżnorodności

✅odpowiednie korzystanie z ukształtowania terenu

Takie praktyki mogą przynieść wyższe plony, ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, poprawę pozycji konkurencyjnej gospodarstwa oraz być dodatkowym źródłem dochodu dla rolników.
Zachęcamy do śledzenia naszej działalności w zakresie rolnictwa zrównoważonego oraz współpracy ze Stowarzyszeniem „ASAP”.