Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu

Miło nam poinformować, iż nasze laboratorium otrzymało zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań mikrobiologicznych, fizycznych i chemicznych wody do spożycia przez ludzi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu.
Laboratorium posiada zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uprawniające do prowadzenia badań wody przeznaczonej do spożycia w ramach monitoringu: Decyzja HKN.9027.2.5.2021, z dnia 13 kwietnia 2021r.

Powyższe zatwierdzenie pozwala na wykonywanie badań wody przeznaczonej do spożycia w zakresie:  

lp.Kierunek badańMetoda badawcza
1.

Liczba Escherichia coli

Zakres od 1 jtk/ 100 ml

PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04
2.

Liczba bakterii z grupy coli

Zakres od 1 jtk/ 100 ml

PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04
3.

Liczba enterokoków kałowych

Zakres od 1 jtk/ 100 ml

PN-EN ISO 7899-2:2004
4.

Ogólna liczba drobnoustrojów w 22 °C

zakres od 1 jtk/ ml

PN-EN ISO 6222:2004
5.

Ogólna liczba drobnoustrojów w 36 °C

zakres od 1 jtk/ ml

PN-EN ISO 6222:2004
6.

Liczba Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)

Zakres od 1 jtk w określonej objętości

PN-EN ISO 14189:2016-10
7.

pH

Zakres: 2,0 –10,0

PN-EN ISO 10523:2012
8.

Przewodność elektryczna właściwa

Zakres: (25 –5000) µS/cm

PN-EN 27888:1999
9.

Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna)

Zakres: (5,0 –500) mg/l CaCO3

PN-ISO 6059:1999
10.

Stężenie chlorków

Zakres: (5,0 –400) mg/l

PN-ISO 9297:1994
11.

Zawartość manganu

Zakres: (5 – 2000) µg/l

PB-69 wyd. 1 z dnia 29.10.2020 r.
12.

Zawartość żelaza

Zakres: (10 – 5000) µg/l

PB-69 wyd. 1 z dnia 29.10.2020 r.
13.

Zawartość chromu

Zakres: (1 – 2000) µg/l

PB-69 wyd. 1 z dnia 29.10.2020 r.
14.

Zawartość niklu

Zakres: (5 – 2000) µg/l

PB-69 wyd. 1 z dnia 29.10.2020 r.
15.

Zawartość ołowiu

Zakres: (1 – 2000) µg/l

PB-69 wyd. 1 z dnia 29.10.2020 r.
16.

Zawartość kadmu

Zakres: (1 – 2000) µg/l

PB-69 wyd. 1 z dnia 29.10.2020 r.
17.

Zawartość miedzi

Zakres: (10 – 5000) µg/l

PB-69 wyd. 1 z dnia 29.10.2020 r.
18.

Zawartość cynku

Zakres: (10 – 5000) µg/l

PB-69 wyd. 1 z dnia 29.10.2020 r.
19.Pobieranie próbek wody
do badań mikrobiologicznych
PN-EN ISO 19458:2007
20.Pobieranie próbek wody
do badań fizycznych i chemicznych
PN-ISO 5667-5:2017-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizując wymagania i potrzeby naszych Klientów, laboratorium kieruje swoją ofertę w zakresie fizykochemicznych i mikrobiologicznych badań wody także dla zewnętrznych podmiotów gospodarczych produkujących wodę, osób prowadzących działalność gospodarczą (sklepy, punkty gastronomiczne, itp.) oraz dla osób prywatnych (właścicieli studni przydomowych).
Wysoka jakość usług jaka świadczona jest przez laboratorium zapewnia i gwarantuje kompetentny, doświadczony i wykwalifikowany personel oraz nowoczesne wyposażenie.

Nowością jest świadczona przez laboratorium usługa pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia według PN-EN ISO 19458:2007.
Zapraszamy do kontaktu i współpracy.