Analiza fizykochemiczna wody

Woda stanowi nieodłączny element życia człowieka, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych i rozwoju przemysłowego na świecie. Tak duża waga tego związku jest spowodowana przede wszystkim substancjami chemicznymi w niej zawartymi. Woda zawiera mikro- i makro-elementy, które odżywiają komórki ciała człowieka oraz dostarczają roślinom niezbędne składniki do rozwoju.

Woda ma wiele zastosowań, najważniejszym z nich jest woda pitna oraz woda do celów sanitarnych w rolnictwie do nawadniania pól.

Wodę można podzielić na dwa rodzaje ze względu na jej przeznaczenie:
-woda do spożycia
-woda do nawadniania

Mówi się, że aż około 90% wody na świecie używa się na cele produkcyjne i usługi.

 

Analiza fizykochemiczna wody

Analiza fizykochemiczna wody pozwala uzyskać niezbędne informacje na temat jej właściwości i przydatności,  które możemy wykorzystać w celach rolniczych oraz dobrać odpowiednie urządzenia, które pozwolą dostosować jakość wody do indywidualnych potrzeb klienta. Nowoczesne metody badawcze pozwalają na stosunkowo szybkie badanie składu wody skracając ten czas już do 5 dni roboczych.  Badania wody najczęściej są wykonywane na cele spełnienia kontroli Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w przedsiębiorstwach, placówkach publicznych m.in. szkołach. Często zdarza się, że klienci chcą sprawdzić stan wody ze studni pod nową budowę bądź inwestycję aby zapewnić bezpieczne źródło wody. Kolejną grupą osób zainteresowanych sprawdzeniem jakości wody są rolnicy, właściciele gospodarstw, którzy chcą zadbać o odpowiednią jakość wody do nawadniania oraz zadbać o jak najlepszy stan instalacji nawadniających.

W dzisiejszych czasach dąży się również do zminimalizowania zużycia plastiku oraz ograniczenia konsumpcjonizmu. Picie wody prosto z kranu sprzyja takiemu działaniu. Warto więc sprawdzić jakość wody do spożycia oraz ewentualnie dostosować odpowiednie filtry i pić bezpieczną wodę prosto z kranu.

 

Dlaczego warto wykonać analizę fizykochemiczną wody?

Składniki zawarte w wodzie do spożycia mogą mieć duży wpływ na odżywienie organizmu człowieka. W wodzie zawarte są minerały, dla których woda jest rozpuszczalnikiem, co umożliwia łatwiejsze ich wchłanianie . Jak wiadomo, aby organizm funkcjonował prawidłowo, należy zadbać o odpowiednie nawadnianie. Przyjmuje się, że człowiek powinien wypijać przynajmniej 30ml wody/ 1 kg ciała.

Kolejnym argumentem przemawiającym za przydatność wykonanych badań wody jest jej wpływ na proces nawadniania oraz trwałość instalacji. Woda do nawadniania płynąca przez instalacje może powodować wytrącanie osadu, co zmniejszy trwałość instalacji.

Analiza składu wody pozwoli na dobranie odpowiednich filtrów bądź urządzeń w celu uzdatnienia wody. Dodatkowo pokaże rzeczywisty jej skład, dzięki czemu będzie można ocenić jej zdatność do spożycia prosto z kranu. Jest to jedna z możliwości aby zaoszczędzić na kupowaniu wody butelkowanej.

Kolejnym pozytywnym aspektem wykonania badania wody jest sprawdzenie, jakości wody do nawadniania. Warto upewnić się, czy proces działania nawozów i środków ochrony roślin nie jest utrudniony ze względu na nieodpowiednią jakość wody. Bogata w pierwiastki woda może utrudniać rozpuszczanie środków ochrony roślin, nawozów, powodując, że substancje aktywne nie zadziałają tak szybko jak powinny.

 

 

Woda to życie – umożliwia prawidłowy wzrost i rozwój nie tylko dla człowieka, ale także dla roślin. Sprawdzenie składu i jakości wody pozwala na zapewnienie roślinom odpowiedniej ilości składników mineralnych szczególnie w okresie wegetacji. Jeżeli sprawdzimy skład wody możemy mocno ograniczyć, bądź nawet wyeliminować występujący problem nadmiernej ilości pierwiastków w glebie. Wysoki poziom niektórych pierwiastków może nie sprzyjać odpowiedniemu rozwojowi uprawianych roślin, czego skutkiem są zmniejszone plony. Warto więc upewnić się, że woda używana do nawadniania nie zawiera zbyt wysokiego stężenia magnezu oraz soli wapnia. Jest to charakterystyczne dla wód pochodzących ze studni głębinowych.

 

 

Czego dotyczy analiza fizykochemiczna wody?

Jednym z podstawowych badanych parametrów wody jest  pH oraz twardość wody.

pH ma szczególne znaczenie, ponieważ od tego parametru zależy w jakim stopniu związki zawarte w nawozach i środkach ochrony roślin rozpuszczą się oraz jak długo substancje w nich zawarte będą aktywne.

Szczególnie ważne są żelazo i mangan w odniesieniu do sprawnego działania instalacji nawodnieniowej. Przykładem jest kropelkowy system nawadniania, który przy zbyt wysokim pH wody (>8) może się zapychać. Spowodowane jest to tworzeniem się osadu ze związków Ca i Mg. Mangan w połączeniu z tlenem może powodować także nieatrakcyjną barwę lub smak wody.

Kolejnym nie mniej ważnym parametrem jest poziom żelaza – zbyt duże ilości w wodzie mogą powodować wytrącanie wodorotlenku żelaza na owocach bądź liściach, żelazo może też szkodzić instalacji m.in. powodując zatykanie kroplowników bądź poprzez tworzenie osadu

Podczas analizy wody sprawdza się również poziom chlorków. Negatywne działanie chlorków jest także zależne od twardości wody. Wysokie stężenie chlorków w wodzie może powodować większe korozje na instalacjach nawadniających.

Często sprawdza się również szkodliwą zawartość metali ciężkich w wodzie m.in. As, Ni, Pb. Zdarza się, że podwyższona zawartość tych metali w wodzie powoduje reakcje alergiczne, problemy dermatologiczne skóry bądź w inny szkodliwy sposób wpływa na zdrowie człowieka.

W ofercie Laboratorium Fertico znajdują się zarówno analizy wody przeznaczone do ogrodnictwa, rolnictwa jak również analizy wody do spożycia.

 

Zakres badań usług laboratoryjnych dotyczących badań wody:

Analizy wody do nawadniania

W Laboratorium Fertico można wykonać kompleksowe badania wody przeznaczonej do nawadniania, fertygacji i irygacji upraw.
Głównym celem badania wody do nawadniania jest sprawdzenie, czy jakość stosowanej wody nie spowalnia bądź utrudnia działania nawozów lub środków ochrony roślin.

 

Analizy mogą obejmować następujące parametry:

 • pH według PN-EN-ISO-10523:2012,
 • przewodność elektryczna właściwa według PN-ISO-11265:1997,
 • badanie sumarycznej zawartości wapnia i magnezu- twardość ogólna według PN-ISO 6059:1999,
 • badanie zawartości chlorków (Cl-) według PN-ISO 9297:1994,
 • badanie zawartości anionów i kationów (N-NO3, P-PO4, SO42-, N-NH4) według PB-06 wyd. 1 z dn. 24.04.2019,
 • badanie zawartości wodorowęglanów według PN-EN ISO9963-1:2001.
 • analiza zawartości pierwiastków (K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Na) wykonywana metodą spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej na podstawie PN-EN-ISO-17294.

 

Analiza wody do spożycia

W Laboratorium Fertico można wykonać kompleksowe badania wody przeznaczonej do spożycia.
Głównym celem analizy fizykochemicznej wody do spożycia jest sprawdzenie, czy jest ona bezpieczna, oraz  czy zanieczyszczenia w niej zawarte nie są szkodliwe dla zdrowia.

Pracownia fizykochemiczna Laboratorium Fertico wykonuje badania wody do spożycia przez ludzi w zakresie:

 • badanie pH według PN-EN-ISO-10523:2012,
 • PEW według PN-ISO-11265:1997,
 • sumaryczna zawartość wapnia i magnezu- tzw. twardość ogólna według PN-ISO 6059:1999,
 • zawartość chlorków (Cl) według PN-ISO 9297:1994,
 • analiza zawartości pierwiastków (Cd, Pb, Zn, Cu, Cr, Mn, Fe, Ni) metodą spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej, według PB -69 wyd.1 z dnia 29.10.2020 r.

Laboratorium świadczy także usługi pobierania próbek wody do spożycia przez ludzi do badań fizycznych i chemicznych według PN-ISO 5667-5:2017-10.

Oferujemy krótkie terminy realizacji zleceń poboru wody, a także stwierdzanie zgodności wyników z wymaganiami zamieszczonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

 

Autor:
Agata Ślubowska