AgroFertiLab – innowacyjne mapowanie pól i badania laboratoryjne gleby

       +         

 

Czym jest AgroFertiLab?

AgroFertiLab to usługa, która powstała w wyniku współpracy dwóch firm z wieloletnim doświadczeniem w branży Agronomicznej: Firmy Agrotechnology Piotr Mazur oraz Fertico Sp. z o.o.. Usługa obejmuje profesjonalny pobór gleby nowoczesnym quadem wyposażonym w próbnik, wykonanie wiarygodnych badań laboratoryjnych oraz sporządzenie zaleceń nawozowych pod podaną uprawę.
AgroFertiLab skierowany jest do rolników, sadowników, czy też ogrodników, posiadających pola o dużym obszarze w celu dokładnego sprawdzenia zasobności gleby mi.in. w składniki mineralne oraz inne równie ważne parametry gleby, aby móc odpowiednio zaplanować program nawożenia, a co za tym idzie ograniczyć koszty nawożenia.

 

Zakres usług AgroFertiLab

  • mapowanie pola za pomocą nowoczesnych technologii
  • pobór gleby za pomocą quada z próbnikiem
  • precyzyjne badania gleby w laboratorium
  • sporządzenie profesjonalnych zaleceń nawozowych

 

Kilka słów o współpracy

Firma Agrotechnology od wielu lat specjalizuje się w skanowaniu gleby, poborze prób glebowych, a także opracowywaniu profesjonalnych map nawożenia. Do tych działań wykorzystywane są najnowocześniejsze urządzenia cyfrowe dostępne na rynku.
Instytut Agronomiczny Fertico jest polskim liderem w zakresie kompleksowych badań gleby.
W laboratorium wykonywane są analizy gleby m.in. w zakresie sprawdzenia zawartości makro- i mikroelementów w glebie, sprawdzeniu pH, przewodności, zawartość azotu mineralnego, ogólnego czy zbadanie próchnicy w glebie.

W wyniku połączenia sił dwóch firm, które bardzo dobrze znają się na działaniach, jakie powinny być podjęte aby zasobność gleby była na możliwie najkorzystniejszym poziomie względem uprawianej rośliny powstał AgroFertiLab. Największą zaletą usługi jest jej kompleksowość.

Umożliwiamy szybki i precyzyjny pobór próbek, mapowanie pola, a następnie przeprowadzenie wiarygodnych badań laboratoryjnych, sporządzenie zaleceń nawozowych oraz map zasobności gleby. Oferowane usługi charakteryzują się wysoką jakością, precyzją oraz indywidualnym podejściem do każdego zlecenia.

 

 

Co to jest skanowanie gleby?

Skanowanie gleby,  to nic innego jak wykorzystanie technologii cyfrowej w celu uzyskania dokładnej informacji na temat zmienności struktury gleby. Dzięki temu możliwe jest pobranie próbek gleby z odpowiednich miejsc na polu, uzyskanie precyzyjnej informacji na temat zasobności gleby. Skanowanie gleby umożliwia także przygotowanie map zasobności gleby, map nawożenia, a także pomaga w podjęciu decyzji o zastosowanie odpowiedniego planu nawożenia, w tym nawożenia mającego na celu ochronę roślin.

 

 

Cyfryzacja w branży Agro

Branża Agronomiczna cechuje się bardzo szybkim tempem rozwoju cyfryzacji. W Polsce niewiele firm z tej branży wykorzystuje nowoczesne metody komputerowe w celu sprawdzenia zasobności gleby, czy też planowaniu nawożenia. Cyfryzacja pozwala na uzyskanie dokładnej i czytelnej informacji odnośnie stanu gleby. Dzięki tej technologii pomiary wykonywane są z wysoką rozdzielczością oraz mogą być prowadzone nawet gdy gleba pokryta jest śniegiem. W ramach szeroko pojętej cyfryzacji do monitorowania wzrostu roślin używa się również dronów, które zastosowanie znalazły szczególnie do tworzenia planów nawożenia azotem. Firma Agrotechnology jest jedną z wiodących firm jeśli chodzi o praktyczne użycie technologii cyfrowych.

 

 

Profesjonalne badania laboratoryjne gleby

Fundamentem AgroFertiLab jest wykonywanie badań w Laboratorium Fertico. Od razu po poborze, próbki gleby trafiają do Laboratorium, gdzie sprawdzane są parametry takie jak: pH, PEW, zasolenie, materia organiczna, makroelementy (P, K, Mg, Ca, S, Na),  mikroelementy (Cu, Fe, Mn, Zn, Mo, Ti), azot ogólny, azot mineralny. Wykonanie wyżej wymienionych badań, pozwala na uzyskanie dokładnej informacji o zasobności gleby, a na tej podstawie przygotowywane są profesjonalne zalecenia nawozowe.

 

 

Co daje połączenie precyzyjnego poboru próbek i dokładnej analizy gleby?

Obecnie pobór próbek gleby odbywa się przeważnie mechanicznie, za pomocą laski glebowej. Ręczne pobieranie próbek jest czasochłonne, pracochłonne i wymaga zaangażowania przynajmniej dwóch osób. Ponadto, metoda ta jest obarczona ryzykiem błędu poboru, który wynika z użycia nieodpowiedniego schematu poboru oraz błędu, który może wystąpić podczas uśredniania zebranej próbki gleby. Podczas prowadzonych badań w laboratorium zaobserwowaliśmy, że niekiedy największe błędy w czasie procesu analizy gleby odnotowujemy właśnie na etapie pobierania próbki.

Kompleksowa usługa projektu AgroFertiLab pozwala na zminimalizowanie ryzyka błędu oraz wykonania poboru precyzyjnie i szybko z dużej powierzchni upraw. Precyzyjne mapowanie i analiza gleby gwarantują skuteczność prowadzonej identyfikacji problemów glebowych. W ten sposób możliwe jest uniknięcie błędu, a tym samym zastosowanie trafnych wyborów nawozowych i zmniejszenie kosztów nawożenia.

 

 

Korzyści płynące z usługi AgroFertiLab

  • przeprowadzenie monitoringu gleby na przestrzeni lat
  • wykonanie precyzyjnej analizy gleby
  • dokładne sprawdzenie zasobności gleby w składniki odżywcze
  • ograniczenie ponoszonych kosztów związanych z poborem próbek, analizą oraz nawożeniem
  • dokonanie trafnych wyborów nawozowych

 

W celu zamówienia usługi bądź uzyskania więcej informacji o projekcie AgroFertiLab zapraszamy do kontaktu:
laboratorium@fertico.com.pl
+ 48 603 171 355

kontakt@agrotechnology.pl
91 464 56 61

 

Zachęcamy do obejrzenia filmu o projekcie AgroFertiLab: https://www.youtube.com/watch?v=JMQ9ixVZw3I

Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej dedykowanej temu projektowi: http://agrofertilab.pl