ABIM 23-25.10.2023r.- Coroczne Spotkanie Przemysłu Biokontroli w Bazylei

ABIM to wydarzenie znane na arenie międzynarodowej, które corocznie odbywa się w Bazylei. W tym roku, w spotkaniu będzie uczestniczyło aż 115 wystawców oraz delegaci z 56 krajów.

Jest to konferencja dla producentów biologicznych środków ochrony roślin, przedstawicieli i osób zainteresowanych branżą przemysłu dotyczącego najnowszych rozwiązań technologicznych z zastosowaniem biologicznej ochrony roślin oraz przemysłu biotechnologicznego z wykorzystaniem mikroorganizmów. Na tym ogólnoświatowym wydarzeniu szczególnie nie mogło zabraknąć Fertico jako wystawcy.

Podczas trwania wydarzenia będzie można posłuchać inspirujących prezentacji, a także wziąć udział w wielu ciekawych dyskusjach wraz ze specjalistami w dziedzinie biologicznej ochrony. Na konferencji zostaną przedstawione narzędzia ułatwiające prowadzenie zrównoważonego rolnictwa oraz innowacyjne możliwości rynkowe w dziedzinie zastosowań biologicznych w ochronie roślin. Podczas konferencji zostanie omówiona również polityka krajów wiodących w zakresie zrównoważonego rolnictwa, niechemicznych rozwiązań w rolnictwie, jako wzór i inspiracja dla innych przedstawicieli tej branży.

Podczas 3 dniowego spotkania zostanie omówionych kilka bloków tematycznych:

  1. Innowacja w zakresie ochrony biologicznej
  2. Biologiczna ochrona i środki biologiczne, biostymulatory i programy na rzecz zrównoważonego rolnictwa
  3. Rozwiązania cyfrowe dla ochrony biologicznej
  4. Formulacje ochrony biologicznej
  5. Polityka rolna umożliwiająca rozwiązania biologicznej ochrony z całego świata

Podczas targów ABIM co roku wręczana jest także nagroda Bernarda Bluma za najbardziej innowacyjne rozwiązanie- produkt roku, który w niechemiczny sposób rozwiązuje problem zarządzania szkodnikami lub chorobami, minimalizując negatywny wpływ na zdrowie człowieka oraz środowisko.

Biologiczna ochrona to niezbędne działania oparte na naturalnych rozwiązaniach, jako alternatywa dla chemicznych pestycydów. Takie działania mają na celu prowadzić do poprawy bioróżnorodności biologicznej, poprawy jakości gleby, a także przyczyniać się do zrównoważonej produkcji żywności.

Celem ochrony biologicznej jest dostarczanie skutecznych rozwiązań dla zrównoważonego rolnictwa.

Instytut Agronomiczny od ponad roku wspiera także tematykę zrównoważonego rolnictwa jako członek Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności.

Rolnictwo Zrównoważone to wszelkie działania mające na celu ograniczenie wpływu rolnictwa na środowisko przy zachowaniu opłacalności produkcji rolniczej i jej społecznej akceptacji.

Naszą główną rolą w działalności stowarzyszenia jest prowadzenie badań w całym łańcuchu żywnościowym od badań gleby, substancji odżywczych po bezpieczeństwo żywności w tym analizy środków ochrony roślin, ale przede wszystkim upowszechnianie wiedzy dotyczącej nowych technologii badawczych i możliwości wykorzystania analiz laboratoryjnych.

Celem naszej działalności w tym zakresie jest także upowszechnianie rolnictwa zrównoważonego wśród rolników, poszerzenie świadomości tego modelu rolnictwa oraz żywności zrównoważonej wśród konsumentów.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tematyką biologicznej ochrony i rozwiązań biologicznych, rolnictwa zrównoważonego oraz do śledzenia naszych działań na Facebook’u.

Zespół Instytutu Agronomicznego Fertico