Analiza fizykochemiczna wody

Analiza fizykochemiczna wody

Za wykonaniem badania wody przemawia kilka bardzo ważnych aspektów. Przede wszystkim, analiza fizykochemiczna wody pozwala uzyskać niezbędne informacje na temat jej właściwości i przydatności do spożycia, krótko mówiąc dokładne badanie pozwala określić, czy woda jest bezpieczna dla zdrowia. Instytut Agronomiczny Fertico oferuje możliwość wykonania akredytowanych badań wody do spożycia. Badania wody w akredytowanej jednostce wykonuje się zgodnie z częstotliwością i zakresem regulowanym przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia i najczęściej badanie wykonuje się raz w roku. Woda przeznaczona do spożycia powinna spełniać określone wymagania pod kątem parametrów fizykochemicznych, jak i mikrobiologicznych.

Kiedy należy wykonać badania wody i kto powinien wykonać badania?

Monitoring wody należy prowadzić zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu przynajmniej dwa razy w roku jako monitoring kontrolny oraz raz na dwa lata jako monitoring przeglądowy. Zalecane jest również badanie wody przez jednostki indywidualne przynajmniej raz w roku. Monitoring wody zaleca się wykonywać z ujęcia studni głębinowej lub kopanej.

Ocena wody pod kątem fizykochemicznym pozwala na podjęcie dalszych kroków uwzględniających dezynfekcję i zastosowanie filtrów. Badania wody powinny być wykonywane szczególnie, gdy woda przez długi czas nie była używana i pochodzi ze studni.

Pierwszym sygnałem do podjęcia działań w kierunku badań wody są zmiany organoleptyczne. Przede wszystkim jej smak (np. możliwy wyczuwalny metaliczny posmak, wygląd (zmiana barwy lub zmętnienie, pozostawianie osadu na instalacji) lub „inny” zapach.

Woda do spożycia powinna spełniać wymagania pod kątem zarówno bakteriologicznym, jak i fizykochemicznym.

Nowoczesne metody badawcze pozwalają na stosunkowo szybkie badanie składu wody. Dokładnie wyniki można otrzymać już w ciągu 5 dni roboczych. Często zdarza się, że klienci chcą sprawdzić stan wody ze studni pod nową budowę bądź inwestycję aby zapewnić bezpieczne źródło wody. Badanie fizykochemiczne wody powinien wykonać każdy, kto chce wiedzieć jakiej jakości woda płynie z kranu. Często bywa, że konsumenci zlecają badanie twardości wody w celu instalacji zmiękczacza wody. Największą grupą zainteresowanych są osoby posiadające własne ujęcie wody m.in. studnie głębinowe lub kopane. Kontrola jakości wody jest wyjątkowo ważna pod względem użycia przez dzieci, osoby starsze lub osoby które mogą cechować się obniżoną odpornością.

 

Korzyści wynikające z przeprowadzonego badania wody do spożycia

Analiza fizykochemiczna wody może być odpowiedzią i wyjaśnieniem niechcianych aspektów sensorycznych (zapach, smak, barwa lub mętność). Świadomość właściwości fizykochemicznych wody i reakcja na występujące nadmiary pierwiastków może pozwolić na otrzymanie bezpiecznej wody użytkowej.

Analiza składu wody pozwoli na dobranie odpowiednich filtrów bądź urządzeń w celu uzdatnienia wody. Dodatkowo pokaże rzeczywisty jej skład, dzięki czemu będzie można ocenić jej zdatność do spożycia prosto z kranu, a co za tym idzie określenie czy woda jest bezpieczna do bezpośredniego spożycia. Jest to jedna z możliwości, aby zaoszczędzić na kupowaniu wody butelkowanej i korzystanie z dzbanków filtrujących wodę. Często zdarza się, że nieprawidłowy skład wody może powodować powstawanie niechcianego osadu na instalacji (rurociągi).

 

 

 

Zakres badań fizykochemicznych wody dostępnych w Laboratorium Instytutu Agronomicznego Fertico wraz z krótkim opisem wpływu poszczególnych parametrów wody na jej jakość

pH – odczyn wody jest zależny od stężenia jonów wodorowych. Zbyt niskie (kwaśne pH) lub zbyt wysokie (zasadowe pH) może mieć negatywy wpływ na trwałość instalacji. Przyjmuje się, że bezpieczne i korzystne pH powinno oscylować w granicach 7,5 – 9,5.

Przewodność– przewodność zależna jest od czystości wody. Przewodność spada proporcjonalnie do czystości wody oraz jest zależna od zawartości soli mineralnych.

Twardość– to najczęściej określany parametr wody. Wysoki stopień twardości wody jest zależny od obecności jonów wapnia i magnezu.  In twardsza woda, tym większy osad, który w dużej ilości może powodować awarie i pogorszenie stanu rurociągów.

Żelazo i Mangan– jeśli obserwowane jest występowanie plam na ubraniach w wyniku prania lub jeśli podczas gotowania woda zmienia swoje właściwości fizyczne bądź wpływa na smak potraw, może to świadczyć o zwiększonej zawartości żelaza i manganu w wodzie np. powyżej 0,3mg/l, podczas gdy norma to 0,2mg/l. Jeśli w wodzie zawartość żelaza jest na podwyższonym poziomie odbija się to na jakości wody, powodując zmianę zabarwienia na żółto-pomarańczową, powoduje jej zmętnienie lub nawet nieprzyjemny zapach i smak. Podwyższona zawartość manganu sprzyja namnażaniu się bakterii, które mogą powodować nieprzyjemny „stęchły” zapach. Nadmiar żelaza może powodować także korozję wód  i instalacji, co również powoduje obniżenie jakości wody.

Chlorki- negatywne działanie chlorków jest także zależne od twardości wody. Wysokie stężenie chlorków w wodzie może mieć wpływ na właściwości korozyjne instalacji wodociągowej

Metale ciężkie- m.in. As, Ni, Pb. Zdarza się, że podwyższona zawartość tych metali w wodzie powoduje reakcje alergiczne, problemy dermatologiczne skóry bądź w inny szkodliwy sposób wpływa na zdrowie człowieka.

Wodę przeznaczoną do spożycia warto badać również pod względem bakteriologicznym. Woda do spożycia powinna być całkowicie wolna od drobnoustrojów, aby była bezpieczna dla zdrowia człowieka. Obecnie Laboratorium Instytutu Agronomicznego Fertico specjalizuje się wyłącznie w badaniach fizykochemicznych wody. Laboratorium świadczy także usługi pobierania próbek wody do spożycia przez ludzi do badań fizycznych i chemicznych według PN-ISO 5667-5:2017-10. Oferujemy krótkie terminy realizacji zleceń poboru wody, a także stwierdzanie zgodności wyników z wymaganiami zamieszczonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Jeśli wyniki z przeprowadzonych badań nie są zgodne z przyjętymi normami zaleca się kontakt z ekspertem z branży uzdatniania wody.

W Laboratorium Fertico oferujemy nie tylko badania wody do spożycia, ale również do nawadniania wraz z interpretacją wyników. W celu uzyskania szczegółowych informacji o ofercie zachęcamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta:
Mogielnicka 33, 05-600 Grójec
48 603 171 355
laboratorium@fertico.com.pl

A kiedy Ty wykonałeś/aś badanie fizykochemiczne wody?

 

Opracowała:
Agata Ślubowska