Promocja – badanie wody – dojazd i pobór próbek GRATIS!

Promocja – badanie wody

Kompleksowe badania wody: badanie fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody
Przy zleceniu badania wody do pracowni mikrobiologicznej i fizykochemicznej – przyjedziemy i profesjonalnie pobierzemy próbki wody do badań GRATIS!
*darmowy pobór i dojazd do 15 km przy zleceniu 2 próbek

Zakres badania

Badanie fizykochemiczne wodyBadanie mikrobiologiczne wody

– pH

– Przewodność elektryczna właściwa (PEW)

– Twardość ogólna

– Chlorki (Cl),

– Cr, Ni, Fe, Mn, Pb, Cd, Cu, Zn

 

– Liczba Escherichia coli

– Liczba bakterii z grupy coli

– Liczba enterokoków kałowych

– Liczba Clostridium perfringens)*

– Ogólna liczba drobnoustrojów w 22 °C

* Dotyczy wody z wodociągów

 

Laboratorium Fertico wykonuje badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Nasze laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1748 na badania wody oraz jej pobór. Jest zatwierdzone przez Państwowy Inspektorat Sanitarny, co uprawnia do pobierania próbek i badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i zapewnia uznanie sprawozdań z badań przez instytucje kontrolne.

Pobór i analizy są wykonywane przez doświadczonych specjalistów.
Świadczymy również usługę stwierdzenia zgodności wyników analiz z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
Oferujemy szybkie terminy poborów. Nasza siedziba mieści się w Grójcu na ulicy Mogielnickiej 33

 

Promocja trwa od 25.10.2021 do 31.12.2021

W przypadku dodatkowych pytań bądź wątpliwości służymy pomocą.

Biuro obsługi Klienta:
Zespół Instytutu Agronomicznego Fertico
+48 603 171 355
laboratorium@fertico.com.pl

Zapraszamy do współpracy!