Diagnostics for agriculture - precise research and analysis

Formularze zleceń

Formularz zlecenia badania - gleba (metoda ogrodnicza)

Download

Formularz zlecenia badania - gleba (metoda rolnicza MEHLICH3)

Download

Formularz zlecenia badania - metale ciężkie w glebie

Download

Formularz zlecenia badania - materiał roślinny (liście)

Download

Formularz zlecenia badania - diagnostyka chorób roślin

Download

Formularz zlecenia badania - woda do celów nawadniania/do spożycia

Download

Formularz zlecenia badania - analiza pozostałości pestycydów

Download

Formularz zlecenia badania - żywność (świeże owoce, warzywa, soki owocowo-warzywne, przetwory owocowo-warzywne, nektary)

Download

Formularz zlecenia badania - metale ciężkie w żywności (owoce, warzywa)

Download

Formularz zlecenia badania - mikrobiologia

Download