Diagnostyka dla rolnictwa - precyzyjne badania oraz analizy

Badania fizykochemiczne pożywek ogrodniczych

W uprawach bezglebowych jest stawiana na pierwszym miejscu jako najważniejsza analiza potwierdzająca teoretyczne wyliczenia. Jest przecież roztworem pokarmowym nasączającym podłoże i bezpośrednio wpływającym na prawidłowe wykarmienie roślin. W analizie pożywki możliwe jest oznaczenie odczynu, przewodności oraz twardości, HCO­­­­3, ­NO3, NH4, PO4, K, Ca, Mg, Cl, SO4. Dodatkowo wykonywane jest oznaczenie Fe, Mn, Cu, Zn, B oraz jony Ca i Mg.