magazynowanie

Magazynowanie

FERTICO Sp. z o.o. posiada w Błoniu nowoczesne zaplecze logistyczne: nowe magazyny dostosowane do przechowywania substancji chemicznych, przygotowane zaplecze biurowe, pełną infrastrukturę związaną z systemem bezpieczeństwa, zgody dopuszczające wszystkie instalacje magazynowe do eksploatacji, oraz wymagane przepisami prawa zezwolenia.

magazyn

Magazyny wyposażone są w:

 • systemy wysokiego składowania firmy Mecalux Sp. z o.o. zaprojektowane zgodnie z normą EN1993/Eurokod3/dyrektywą FEM 10.2.07
 • systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych (w tym instalację tryskaczową, system bezpośredniego powiadamiania PSP);
 • ogrzewanie, wentylację ciągłą i awaryjną
 • systemy antywłamaniowe;
 • system kanalizacji ze zbiornikami bezodpływowymi na ścieki technologiczne ;
 • sprzęt awaryjny;
 • nowoczesny transport wewnętrzny
 • całodobową ochronę i monitorowanie.

Zakres naszych usług magazynowych

1. Obsługa magazynowa

 • kompleksowa gospodarka magazynowa (pełny system przyjęć i wydań), zgodnie z zasadami FIFO lub według innych indywidualnie ustalonych reguł:
 • rozładunek palety
 • załadunek palety
 • przygotowanie palety mix
 • rozłożenie palety mix
 • kontrola ilościowa i jakościowa towaru;
 • inwentaryzacja zapasów;

2. Składowanie

 • zapewniamy odpowiednie warunki magazynowania (zgodne z zaleceniami producentów, kartami charakterystyki),
 • gwarantujemy bezpieczeństwo,
 • kontrolę i stały monitoring,
 • istnieje możliwość adaptacji części magazynu np. na skład celny.

3. Administracja

 • przygotowanie dokumentów związanych z obrotem magazynowym i przewozem
 • elektroniczna wymiana danych;
 • szczegółowe raportowanie

Administrację związaną z gospodarką magazynową towarów oraz przygotowywaniem przesyłek dostosowujemy do indywidualnych wymagań naszych Klientów.

 

4. Inne usługi zgodnie z zapotrzebowaniem klientów

np. etykietowanie opakowań.