Diagnostyka dla rolnictwa - precyzyjne badania oraz analizy

Badania fizykochemiczne wody z przeznaczeniem do nawadniania, fertygacji oraz irygacji

Profesjonalne badania fizykochemiczne wody w FerticoAnaliza informuje nas o jakości naszej wody i daje podstawy do obliczania pożywki wykarmiającej rośliny. W analizie podstawowej wody oznaczany jest odczyt, przewodność i twardość wody, HCO­­­­3, ­NO3, NH4, PO4, K, Ca, Mg, Cl, SO4. Dodatkowo w analizie pełnej wody wykonywane jest oznaczenie Fe, Mn, Cu, Zn, B oraz na podstawie liczb granicznych sporządzane są zalecenia. W przypadku analizy wody do nawadniania możliwe jest dodatkowe oznaczenie jonów Ca i Mg.

 

Zobacz również: Badania fizykochemiczne gleby