Diagnostyka dla rolnictwa - precyzyjne badania oraz analizy

Badania fizykochemiczne gleby

Gleba sadownicza

Gleby sadownicze analizowane są według metod stosowanych dla gleb rolniczych. Istotną zmianą w przypadku takich gleb jest sposób poboru próbek oraz zastosowanie odpowiednich licz granicznych do interpretacji wyników badań. Głównymi parametrami oznaczanymi w glebach rolniczych są: odczyn, zasolenie oraz zawartości makroelementów takich jak: fosfor, potas, magnez, wapń i siarka. Na podstawie liczb granicznych sporządzane są zalecenia nawozowe.

 

Gleba ogrodnicza

Badania laboratoryjne gleb ogrodniczych wykonuje się poprzez ekstrakcję świeżej gleby roztworem kwasu octowego (metoda uniwersalna). Oznaczanymi parametrami są odczyn gleby, zasolenie, zawartości makroelementów: potasu, fosforu, magnezu, wapnia i siarki oraz zawartość mikroelementów: miedzi, żelaza, manganu, cynku, molibenu, tytanu i sodu, wykonywana jest analiza azotu mineralnego. Na podstawie liczb granicznych sporządzane są zalecenia nawozowe.

 

Gleba rolnicza

Gleby sadownicze analizowane są według metod stosowanych dla gleb rolniczych. Istotną zmianą w przypadku takich gleb jest sposób poboru próbek oraz zastosowanie odpowiednich licz granicznych do interpretacji wyników badań. Głównymi parametrami oznaczanymi w glebach rolniczych są: odczyn, zasolenie oraz zawartości makroelementów takich jak: fosfor, potas, magnez, wapń i siarka. Na podstawie