Diagnostyka dla rolnictwa - precyzyjne badania oraz analizy

Badania fizykochemiczne gleby – analiza gleby

Próbki ziemi do badania, analiza gleby

Badania fizykochemiczne – Gleba sadownicza

Gleby sadownicze analizowane są według metod stosowanych dla gleb rolniczych. Istotną zmianą w przypadku takich gleb jest sposób poboru próbek oraz zastosowanie odpowiednich licz granicznych do interpretacji wyników badań. Głównymi parametrami oznaczanymi w glebach rolniczych są: odczyn, zasolenie oraz zawartości makroelementów takich jak: fosfor, potas, magnez, wapń i siarka. Na podstawie liczb granicznych sporządzane są zalecenia nawozowe.

 

Badania fizykochemiczne – Gleba ogrodnicza

Badania laboratoryjne gleb ogrodniczych wykonuje się poprzez ekstrakcję świeżej gleby roztworem kwasu octowego (metoda uniwersalna). Oznaczanymi parametrami w badaniach fizykochemicznych są odczyn gleby, zasolenie, zawartości makroelementów: potasu, fosforu, magnezu, wapnia i siarki oraz zawartość mikroelementów: miedzi, żelaza, manganu, cynku, molibenu, tytanu i sodu, wykonywana jest analiza azotu mineralnego. Na podstawie liczb granicznych sporządzane są zalecenia nawozowe.

 

Gleba rolnicza, badanie fizykochemiczne

Badania fizykochemiczne – Gleba rolnicza

Gleby sadownicze analizowane są według metod stosowanych dla gleb rolniczych. Istotną zmianą w przypadku takich gleb jest sposób poboru próbek oraz zastosowanie odpowiednich licz granicznych do interpretacji wyników badań. Głównymi parametrami oznaczanymi w badaniach gleby rolniczej są: odczyn, zasolenie oraz zawartości makroelementów takich jak: fosfor, potas, magnez, wapń i siarka.

 

Zobacz również: Badania fizykochemiczne wody